Welkom op de website van Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent!

Info

In de infobrochure kan je kennismaken met de werking van onze school. Om alles aanschouwelijker voor te stellen, maakte onze afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten filmpjes om je een beeld te geven van het dagelijkse reilen en zeilen van Sint-Lucas. Via onze Facebookpagina en Instagrampagina krijg je een inkijk in de dagelijkse gang van zaken op onze school. Lees hier onze pedagogische visie, ons schoolreglement (verkort tot de 10 geboden) en onze privacyverklaring.

De Kunsthumaniora Sint-Lucas biedt een waaier aan afdelingen. Hiervoor verwijzen we graag naar de lessentabellen en bijhorende informatie die je kan vinden op onze site. Een filmpje per afdeling geeft een goed beeld van de inhoud van onze ateliervakken. Bij heel wat afdelingen vind je ook een link naar hun Facebook- of Instagrampagina.

Op Sint-Lucas kan je de opleidingen Beeld volgen. Deze worden opgesplitst in Opleiding, Kunst(en) en Vorming.

Als je in de tweede graad voor de kunsthumaniora kiest, heb je de volgende opties:

In het schooljaar 2021-2022 start ook bij ons in het 3de jaar de modernisering van het onderwijs. Dit wil zeggen dat er voor de opleidingen in het 3de jaar een aantal wijzigingen zijn. In het 3de jaar zal onze school telkens twee opleidingen aanbieden op het niveau van de Vorming (BARVO / BAUVO) en de Kunsten (BARKU / BAUKU). Onze Artistieke Opleiding werd in de nieuwe onderwijshervormingen geschrapt (maar bieden we wel nog aan in het 4de jaar en de 3de graad).

Voor leerlingen die zich in het 4de jaar of de 3de graad inschrijven, verandert er niets. 

Wat is het verschil tussen een Kunsten- en een Vormingsrichting in het vernieuwd derde jaar?
Vorming Kunsten
D-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad verder studeert. Je kiest voor een professionele of academische bachelor, meestal is dit binnen het domein van beeldende kunsten (zie onderwijskiezer.be)
 
D/A-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad kiest om ofwel naar de arbeidsmarkt te gaan ofwel om verder te studeren (professionele of academische bachelor / HBO5, …). In principe is KSO steeds doorstroom en zullen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vrij beperkt zijn en zullen de leerlingen meestal verder studeren. 
Conceptuele benadering van de doelen
Abstract theoretisch 
Vanuit concrete en praktische invalshoek werken aan de doelen – eenvoudige structuren
Praktisch theoretisch
4 of 5 uur wiskunde 3 uur wiskunde
3 uur natuurwetenschappen
1 uur natuurwetenschappen (2 uur in 4de jaar)
3 uur Frans 2 uur Frans
De andere theorievakken hebben een zelfde aantal uren maar de inhouden zijn / aanpak is
- Abstracter
- Conceptueler
- Diepgaandere basisvorming
Bv. toepassen / zelf stappenplan opstellen / ideeën en concepten zelf ontwikkelen
 
 
- Minder abstract, concreter
- Meer in een context en toegepaster
- Basisvorming
Bv. herkennen / stappenplan gebruiken / … 
11 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt eigen ideeën en bedenkt originele concepten. Vanuit verbeeldingskracht en diepgaand theoretisch onderzoek werk je aan verschillende oplossingen tijdens artistiek-creatieve processen. Aparte modules (architectuur / beeld / audiovisueel) met cross-over
15 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt je eigen ideeën bij specifieke, concrete en afgebakende opdrachten en leert een artistiek-creatief proces toepassen vanuit verbeeldingskracht en vakdeskudige.
 
Geïntegreerde aanpak van de atelier

Voor leerlingen die  in het schooljaar 2021-2022 starten in het 3de jaar zijn deze richtingen mogelijk.

Beeldende en Architecturale Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.  Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Leerlingen maken er ook kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming uitgebreid willen kennismaken met beeldende aspecten en architectuur(tekenen). In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting. Tijdens de 2de graad ontdek je gaandeweg of je de architecturale dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale KUNSTEN (BARKU)

De Beeldende en Audiovisuele Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen leren gedreven met het beeldende en audiovisuele omgaan, individueel en samen met anderen. 

Binnen de beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maak je kennis met een waaier van technieken en materialen, om op die manier diverse artistieke uitdagingen zowel in het platte vlak als in de ruimte aan te gaan.

Beeldende technieken en tekenvaardigheden staan in relatie tot vorm en inhoud. Tekenen, vormgeven, schilderen, ... vormen de basis van deze afdeling. Je experimenteert met taal, klank, beeld, beweging, kleur, beeld en vorm. In de tweede graad BAK maak je vanuit het beeldende luik eenvoudige beeldverhalen, verken je video, fotografie, audio, … en wordt er in het audiovisuele gedeelte vooral geëxperimenteerd met audiovisuele tools ter ondersteuning van het beeldende luik. Het audiovisuele is één van de mogelijke middelen om een verhaal uit te werken en in beeld te brengen.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met beeldende en audiovisuele aspect.
Tijdens de 2e graad ontdek je gaandeweg of je de audiovisuele dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Naast het artistieke gedeelte, krijg je een ruim pakket basisvorming zodat je gewapend bent voor de derde graad. In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Audiovisuele KUNSTEN (BAUKU)

Beeldende  en Architecturale Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van de architectuur, leren elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

De leerlingen leren verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan  taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale VORMING (BARVO)

Beeldende en Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage staan centraal.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Audiovisuele VORMING (BAUVO)

Voor leerlingen die in het schooljaar 2021 – 2022 starten in het 4de jaar zijn deze richtingen mogelijk.

In de tweede graad is de inhoud van de theorievakken in de Opleiding en Kunsten vrij gelijklopend. Het aanbod wiskunde en kunstgeschiedenis is echter uitgebreider in de Kunsten. Ook ligt het werktempo in de Kunsten hoger, zijn de inhouden abstracter en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd dan in de Opleiding waar de leerlingen meer tijd krijgen om de leerstof te verwerken.

Vanuit een artistieke opleiding kan je verder gaan naar de derde graad Artistieke Opleiding (ARO) waar het accent binnen onze school ligt op grafisch ontwerp, reclame en vormgeving. De andere kunstrichtingen (ABK, TBKi, TBKt, VBK) uit de derde graad zijn echter ook nog steeds een optie indien het theoretisch pakket je niet afschrikt.

Meer informatie over deze richting: Artistieke OPLEIDING (ARO)

De Beeldende en Architecturale kunsten zijn op artistiek gebied min of meer hetzelfde als de Beeldende en architecturale vorming mét dat verschil dat hier het artistieke pakket groter is. Het theoretische pakket is dan weer iets lichter.

Ook hier maak je zowel kennis met de beeldende kunsten als met het architecturale. In de derde graad kiezen leerlingen uit deze afdeling voor Vrije Beeldende Kunst (VBK) als ze graag schilderen, beeldhouwen en met grafiek bezig zijn. Indien ze graag een toepassing geven aan kunst, bijvoorbeeld rond het lichaam of in een boek of op een affiche, dan kiezen de leerlingen uit deze afdeling voor de Toegepaste Beeldende Kunst optie Mode en Textiel of Illustratie (TBKt, TBKi). Voor de leerlingen die toch graag vanuit de kunsten nog de overstap willen maken naar de derde graad Beeldende Vorming, is er de optie om een extra uur wiskunde te kiezen in het vierde middelbaar.

Leerlingen die zich dan weer meer aangetrokken voelen tot het architecturale, kiezen in een derde graad voor de richting Architecturale Binnenhuiskunst (ABK). Deze afdeling heeft minder theorie en meer artistieke vakken dan de Architecturale Vorming (AVO). Hierdoor is er ruimte om in deze afdeling ook extra stil te staan bij zaken zoals design. Leerlingen die vanuit deze afdeling toch nog graag willen doorstromen naar architectuur op universitair (master) niveau, kunnen hier de optie extra wiskunde kiezen.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale KUNSTEN (BAK)

De theorie in deze afdeling loopt gelijk met die van de Beeldende en Architecturale Vorming, wat betekent dat er heel veel belang gehecht wordt aan de algemene vakken. Voor de artistieke vakken ligt het accent dan weer meer op de audiovisuele kunsten.

Dit wil zeggen: fotografie, film, beeld, geluid, animatiefilm, videokunst, …

Na de tweede graad kan je kiezen om Audiovisuele Vorming verder te volgen in de derde graad, maar ook andere richtingen in de Kunsten of Opleiding kunnen een optie zijn.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Audiovisuele VORMING (AVV)

Voor deze richting kies je wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan (kunst)geschiedenis, taalvakken, muziek, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt dus over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Het mooie aan kiezen voor KSO in een tweede graad is dat in deze afdeling de leerlingen zowel kunnen proeven van de beeldende kunsten als van architectuur.

Leerlingen die expressiever zijn, graag de handen vuil maken en sterker zijn in taal, kiezen dan vaak voor de afdeling Beeldende Vorming in de derde graad. Leerlingen die een analytische manier van werken verkiezen en sterk zijn in wiskunde kiezen vaker voor de Architecturale Vorming als vervolgrichting in de derde graad.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale VORMING (BAV)

Als je in de derde graad voor de kunsthumaniora kiest, heb je de volgende opties:

Kunsten:

In de derde graad van de Artistieke Opleiding kies je bewust voor een afronding van je middelbare school in een richting waarin kunst- en kunstgerichte vakken meer dan de helft van de lessentabel uitmaken. Het basispakket theorie (16 uur) bestaat uit algemene vakken en laat je ook toe om verder te studeren.

Meer informatie over deze richting: Artistieke Opleiding (ARO)

Bij de Vrije Beeldende Kunst, Toegepaste Kunst en Architecturale Binnenhuiskunst krijg je een brede algemene theoretische vorming (18 à 19 uur) waarbij je kan kiezen voor bijvoorbeeld een extra uur wiskunde in ABK.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Architecturale en Binnenhuiskunst (ABK)

Bij de Vrije Beeldende Kunst, Toegepaste Kunst en Architecturale Binnenhuiskunst krijg je een brede algemene theoretische vorming (18 à 19 uur) waarbij je kan kiezen voor bijvoorbeeld een extra uur wiskunde in ABK.

Voor TBKi:

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Toegepaste Beeldende Kunst (TBK): optie Mode en Textiel (TBKt) of optie Illustratie (TBKi)

Bij de Vrije Beeldende Kunst, Toegepaste Kunst en Architecturale Binnenhuiskunst krijg je een brede algemene theoretische vorming (18 à 19 uur) waarbij je kan kiezen voor bijvoorbeeld een extra uur wiskunde in ABK.

Meer informatie over deze richting: Vrije Beeldende Kunst (VBK)

Vorming:

Het pakket theorie in de vormingsrichtingen (AVO / BVO / AVV) is met 24 à 26 uur per week behoorlijk uitgebreid. De inhouden zijn hier een pak abstracter. Ook wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Daardoor heb je ook in de derde graad binnen een vormingsrichting een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode nodig.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

Meer informatie over deze richting: Audiovisuele VORMING (AVV)

Het pakket theorie in de vormingsrichtingen (AVO / BVO / AVV) is met 24 à 26 uur per week behoorlijk uitgebreid. De inhouden zijn hier een pak abstracter. Ook wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Daardoor heb je ook in de derde graad binnen een vormingsrichting een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode nodig.

In de Beeldende Vorming ligt het accent eerder op de talen (3 uur Engels en 3 uur Frans).

Meer informatie over deze richting: Beeldende Vorming (BVO)

Het pakket theorie in de vormingsrichtingen (AVO / BVO / AVV) is met 24 à 26 uur per week behoorlijk uitgebreid. De inhouden zijn hier een pak abstracter. Ook wordt een grote zelfstandigheid verwacht. Daardoor heb je ook in de derde graad binnen een vormingsrichting een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode nodig.

In de Architecturale Vorming ligt het theoretische accent op wiskunde (6 uur) en wetenschappen (3 uur).

Meer informatie over deze richting: Architecturale Vorming (AVO)

Maak voor jezelf uit of jij theoretisch beter in een Vorming, Kunst of Opleiding zou passen. Kies vervolgens een afdeling die binnen jouw interessegebied ligt. Elke afdeling heeft zijn eigen pagina op de website met tekst, filmpjes en foto’s die jou verder kunnen helpen.

Elke richting die je kiest in het kunstonderwijs laat je toe om verder te studeren. Meer info hierover op onderwijskiezer.be.

Heb je na het doornemen van al deze informatie nog vragen? Dan helpen wij jou zeer graag verder of neem een kijkje op onze veel gestelde vragen pagina!