Info

In de infobrochure kan je kennismaken met de werking van onze school. Om alles aanschouwelijker voor te stellen, maakte onze afdeling Audiovisuele Vorming filmpjes om je een beeld te geven van het dagelijkse reilen en zeilen in Sint-Lucas. Via onze Facebookpagina en Instagrampagina krijg je een inkijk in de dagelijkse gang van zaken op onze school. Lees hier ons pedagogische project, ons schoolreglement (verkort tot de 10 geboden) en onze privacyverklaring.

De Kunsthumaniora Sint-Lucas biedt een waaier aan afdelingen. Hiervoor verwijzen we graag naar de lessentabellen en bijhorende informatie die je kan vinden op onze site. Een filmpje per afdeling geeft een goed beeld van de inhoud van onze ateliervakken.

Je kan zich inschrijven op het schoolnieuws of onze sociale pagina’s volgen om op de hoogte te blijven.

Op Sint-Lucas kan je de opleidingen Beeld volgen. Deze worden opgesplitst in Kunst(en) en Vorming.

Wat is het verschil tussen een Kunsten en een Vorming afdeling?
Kunsten Vorming
D/A-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad kiest om ofwel naar de arbeidsmarkt te gaan ofwel om verder te studeren (professionele of academische bachelor / HBO5 …). In principe is KSO steeds doorstroom en zullen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vrij beperkt zijn en zullen de leerlingen meestal verder studeren. 
D-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad verder studeert. Je kiest voor een professionele of academische bachelor, meestal is dit binnen het domein van beeldende kunsten (zie onderwijskiezer.be)
Vanuit concrete en praktische invalshoek werken aan de doelen – eenvoudige structuren
Praktisch theoretisch
Conceptuele benadering van de doelen
Abstract theoretisch 
3 uur (2de graad / 5de jaar) wiskunde
2 uur (6de jaar) wiskunde
4 of 5 uur (2de graad) wiskunde
3, 4, 5 of 6 uur (3de graad) wiskunde
1 uur
natuurwetenschappen
2 of 3 uur
natuurwetenschappen
2 uur Frans 3 uur (2de graad) Frans
2 uur (3de graad) Frans
4 uur (2de graad) Nederlands
3 uur (3de graad) Nederlands
4 uur Nederlands
 
 
- Minder abstract, concreter
- Meer in een context en toegepaster
- Basisvorming
Bv. herkennen / stappenplan gebruiken / … 
De andere theorievakken hebben een zelfde aantal uren maar de inhouden zijn / aanpak is
- Abstracter
- Conceptueler
- Diepgaandere basisvorming
Bv. toepassen / zelf stappenplan opstellen / ideeën en concepten zelf ontwikkelen
15 uur kunstvakken

Je ontwikkelt je eigen ideeën bij specifieke, concrete en afgebakende opdrachten
en leert een artistiek-creatief proces toepassen vanuit verbeeldingskracht en vakdeskudigheid.
Geïntegreerde aanpak van de atelier
9 tot 12 uur kunstvakken

Je ontwikkelt eigen ideeën en bedenkt originele concepten.
Vanuit verbeeldingskracht en diepgaand theoretisch onderzoek werk je aan verschillende oplossingen tijdens artistiek-creatieve processen.
Aparte modules (architectuur / beeld / audiovisueel) met cross-over.

Voor leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 starten in de 2de graad zijn deze 4 afdelingen mogelijk.

Beeldende en Architecturale Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Leerlingen maken er ook kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming uitgebreid willen kennismaken met beeldende aspecten en architectuur (tekenen). In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting. Tijdens de 2de graad ontdek je gaandeweg of je de architecturale dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Architecturale KUNSTEN (BARKU)

Beeldende en Audiovisuele Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen leren gedreven met het beeldende en audiovisuele omgaan, individueel en samen met anderen. 

Binnen de beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maak je kennis met een waaier van technieken en materialen, om op die manier diverse artistieke uitdagingen zowel in het platte vlak als in de ruimte aan te gaan.

Beeldende technieken en tekenvaardigheden staan in relatie tot vorm en inhoud. Tekenen, vormgeven, schilderen, ... vormen de basis van deze afdeling. Je experimenteert met taal, klank, beeld, beweging, kleur, beeld en vorm. In de 2de graad maak je vanuit het beeldende luik eenvoudige beeldverhalen, verken je video, fotografie, audio, … en wordt er in het audiovisuele gedeelte vooral geëxperimenteerd met audiovisuele tools ter ondersteuning van het beeldende luik. Het audiovisuele is één van de mogelijke middelen om een verhaal uit te werken en in beeld te brengen.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met beeldende en audiovisuele aspect.
Tijdens de 2de graad ontdek je gaandeweg of je de audiovisuele dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Naast het artistieke gedeelte, krijg je een ruim pakket basisvorming zodat je gewapend bent voor de derde graad. In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Audiovisuele KUNSTEN (BAUKU)

Beeldende en Architecturale Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van de architectuur, leren elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

De leerlingen leren verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan  taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Architecturale VORMING (BARVO)

Beeldende en Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage staan centraal.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Audiovisuele VORMING (BAUVO)


Voor leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 starten in de 3de graad zijn deze 5 afdelingen mogelijk.

Kunsten:

Architectuur en Interieurkunst is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen verschillende artistiek-technische vaardigheden en zetten technieken en materialen in om diverse artistieke uitdagingen aan te gaan. Ze verwerven inzicht in (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Ze ontdekken architecturale kunst en maken kennis met ontwerpen via waarnemen, kunst- en cultuurbeschouwing, ontwerpmethodes, fysieke en digitale voorstellingstechnieken.

Meer informatie over deze afdeling:

Architectuur en Interieurkunsten (ARKU)

Beeldende Kunst is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen ontwikkelen verschillende artistiek-technische vaardigheden, zetten technieken en materialen in om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Ze verwerven inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte-ervaring. De afdeling Beeldende Kunst omvat diverse disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeving, etsen, zeefdruk, computerwerk … en het denken over kunst en het beeldende.

Bij de Beeldende Kunst maak je de keuze uit één van de vier focusateliers.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende Kunst (BEKU)

Vorming:

Architecturale Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht en architecturaal denken staan centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen verwerven ruimtelijke inzichten en werken met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes. Ze analyseren eigenschappen van materialen, structuren en constructies. Ze observeren en onderzoeken ontwerpen en bouwwerken en verwerven inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie. Ze verwerven ook inzicht in energieomzettingen en in statisch en dynamisch gedrag van systemen. Ze denken conceptueel mee vanuit de wiskunde over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijk vormgeven.

Meer informatie over deze afdeling:

Architecturale Vorming (ARVO)

Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen onderzoeken de audiovisuele cultuur en leren waarnemen, analyseren en creatief denken. Ze experimenteren met het fotografische, het filmische, met audio en montage, met analoge en digitale animatietechnieken, ze tekenen storyboards, schrijven scenario’s, ontwikkelen concepten, analyseren beelden, ontwerpen …

Meer informatie over deze afdeling:

Audiovisuele Vorming (AUVO)

Beeldende Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen gebruiken verschillende technieken en materialen om boodschappen of inhouden voor te stellen, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Ze experimenteren en komen tot beeldende en conceptuele oplossingen die getuigen van een kritisch onderzoek. Dat krijgt vorm in beeldend werk zoals in een schilderij, tekening, tekst, installatie, foto, illustratie, ruimtelijk werk, film.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende Vorming (BEVO)

Maak voor jezelf uit of jij theoretisch beter in een Kunst of Vorming zou passen. Kies vervolgens een afdeling die binnen jouw interessegebied ligt. Elke afdeling heeft zijn eigen pagina met tekst, filmpjes en foto’s die jou verder kunnen helpen.

Elke afdeling die je kiest in het kunstonderwijs laat je toe om verder te studeren. Meer info hierover op onderwijskiezer.be.

Heb je na het doornemen van al deze informatie nog vragen? Dan helpen wij jou zeer graag verder of neem een kijkje op onze veel gestelde vragen pagina!