Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent in het nieuw

Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent in het nieuw

In ons vorig nieuwsbericht kon u lezen dat we dit schooljaar startten met méér dan 700 leerlingen. Dit wil zeggen dat onze school meer en nieuwe lokalen nodig heeft. In het voorbije schooljaar, zijn er hiervoor werken gestart. Vanaf dit schooljaar hebben we de nieuwe lokalen in gebruik genomen. Er is véél gebeurd vorig schooljaar om dit in orde te brengen.

Eerst maakten we het gebouw leeg, zodat er afbraakwerken en renovatiewerken konden gebeuren. Deze renovatiewerken zouden een schooljaar duren. Omdat we in het schooljaar 2020 – 2021 niet genoeg lokalen hadden, trokken wij tijdelijk in de oude gebouwen van het CLB in Marialand. Voor de grote vakantie hebben we deze locatie kunnen verlaten en zijn we gestart met de inrichting van de verbouwde lokalen. Het resultaat mag er zijn.

Meer technische details kan je vinden op de website van onze aannemer, Confistruct. Er staat een mooi artikel in hun portfolio.

Binnenkort hebben we een plechtig openingsmoment dat georganiseerd wordt door onze raad van bestuur.