5 oktober 2021 – Internationale dag van de leerkracht

5 oktober 2021 – Internationale dag van de leerkracht

5 oktober:
als leraar sta jij vandaag voor het voetlicht –
terecht
een applaus voor jou.
Oprecht!
Zonder jou is er geen school,
met jou maakt de school zich waar:
jij telt
vooreerst voor al de jongeren
die door jou leerlingen worden
en voor wie jij een rol van betekenis hebt
die jouw job zo bijzonder maakt.
 
In het recept van een goede vorming
neem jij een onvervangbare plaats in!
 
Onze waardering voor wat je doet en bent,
voor je passie en wat je betekent.
DANK
voor wat je op jouw plaats
op jouw manier
bijdraagt aan morgen en overmorgen.

(vrij naar tekst uit KOV)