Het vak Godsdienst op onze kunstschool

Het vak Godsdienst op onze kunstschool

Onlangs publiceerden enkele websites artikels over hoe onze collega’s godsdienst hun vak invullen.

In 2018 verscheen op de website van de KU Leuven een artikel over onze godsdienstleerkracht Hilde Savoye. (Klik hier). Hilde is niet de enige collega godsdienst die door de KU Leuven in de kijker wordt gezet. In 2021 verscheen in de rubriek ‘Leerkracht in de kijker’ een artikel over onze collega Mieke Mortier. (Klik hier).

Ook in 2018 publiceerde Kerknet een artikel waarin Hilde Savoye samen met enkele van haar leerlingen vertelt hoe zij de lessen godsdienst in de artistieke context van een kunstschool ervaren. Als creatieve, vakoverschrijdende opdracht ontwierpen de leerlingen een kruisbeeld. (Klik hier)

Eerder dit jaar vertelden Hilde Savoye en haar collega-godsdienstleerkracht Marie-Claire Michaud op de podcast van de KU Leuven over onze sociale stage. In deze jaarlijks georganiseerde stage gaan de leerlingen aan de slag in een sociaal project. Deze stage werkt vakoverschrijdend: zo moeten de leerlingen zelf hun stageplaatsen contacteren en wordt hen door de leerkrachten Nederlands aangeleerd hoe zij een zakelijke mail moeten schrijven. (Klik hier voor de podcast en het interview)