Richtingen 2de graad

Door op het bijhorend tabje te klikken zal er meer informatie tevoorschijn komen over een afdeling die gevolgd kan worden in de 2de graad.

Beeldende en Architecturale Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Leerlingen maken er ook kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming uitgebreid willen kennismaken met beeldende aspecten en architectuur (tekenen). In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting. Tijdens de 2de graad ontdek je gaandeweg of je de architecturale dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Architecturale KUNSTEN (BARKU)

Beeldende en Audiovisuele Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen leren gedreven met het beeldende en audiovisuele omgaan, individueel en samen met anderen. 

Binnen de beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maak je kennis met een waaier van technieken en materialen, om op die manier diverse artistieke uitdagingen zowel in het platte vlak als in de ruimte aan te gaan.

Beeldende technieken en tekenvaardigheden staan in relatie tot vorm en inhoud. Tekenen, vormgeven, schilderen, ... vormen de basis van deze afdeling. Je experimenteert met taal, klank, beeld, beweging, kleur, beeld en vorm. In de 2de graad maak je vanuit het beeldende luik eenvoudige beeldverhalen, verken je video, fotografie, audio, … en wordt er in het audiovisuele gedeelte vooral geëxperimenteerd met audiovisuele tools ter ondersteuning van het beeldende luik. Het audiovisuele is één van de mogelijke middelen om een verhaal uit te werken en in beeld te brengen.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met beeldende en audiovisuele aspect.
Tijdens de 2de graad ontdek je gaandeweg of je de audiovisuele dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Naast het artistieke gedeelte, krijg je een ruim pakket basisvorming zodat je gewapend bent voor de derde graad. In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen. Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Audiovisuele KUNSTEN (BAUKU)

Beeldende en Architecturale Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van de architectuur, leren elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

De leerlingen leren verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan  taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Architecturale VORMING (BARVO)

Beeldende en Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage staan centraal.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Meer informatie over deze afdeling:

Beeldende en Audiovisuele VORMING (BAUVO)

Wat is het verschil tussen een Kunsten en een Vorming afdeling?
Kunsten Vorming
D/A-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad kiest om ofwel naar de arbeidsmarkt te gaan ofwel om verder te studeren (professionele of academische bachelor / HBO5 …). In principe is KSO steeds doorstroom en zullen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vrij beperkt zijn en zullen de leerlingen meestal verder studeren. 
D-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad verder studeert. Je kiest voor een professionele of academische bachelor, meestal is dit binnen het domein van beeldende kunsten (zie onderwijskiezer.be)
Vanuit concrete en praktische invalshoek werken aan de doelen – eenvoudige structuren
Praktisch theoretisch
Conceptuele benadering van de doelen
Abstract theoretisch 
3 uur (2de graad / 5de jaar) wiskunde
2 uur (6de jaar) wiskunde
4 of 5 uur (2de graad) wiskunde
3, 4, 5 of 6 uur (3de graad) wiskunde
1 uur
natuurwetenschappen
2 of 3 uur
natuurwetenschappen
2 uur Frans 3 uur (2de graad) Frans
2 uur (3de graad) Frans
4 uur (2de graad) Nederlands
3 uur (3de graad) Nederlands
4 uur Nederlands
 
 
- Minder abstract, concreter
- Meer in een context en toegepaster
- Basisvorming
Bv. herkennen / stappenplan gebruiken / … 
De andere theorievakken hebben een zelfde aantal uren maar de inhouden zijn / aanpak is
- Abstracter
- Conceptueler
- Diepgaandere basisvorming
Bv. toepassen / zelf stappenplan opstellen / ideeën en concepten zelf ontwikkelen
15 uur kunstvakken

Je ontwikkelt je eigen ideeën bij specifieke, concrete en afgebakende opdrachten
en leert een artistiek-creatief proces toepassen vanuit verbeeldingskracht en vakdeskudigheid.
Geïntegreerde aanpak van de atelier
9 tot 12 uur kunstvakken

Je ontwikkelt eigen ideeën en bedenkt originele concepten.
Vanuit verbeeldingskracht en diepgaand theoretisch onderzoek werk je aan verschillende oplossingen tijdens artistiek-creatieve processen.
Aparte modules (architectuur / beeld / audiovisueel) met cross-over.

Twijfel je over de afkorting van de richting? Wel, hier is het héél eenvoudig uitgelegd. Elke afkorting bestaat uit 5 letters. De eerste letter is altijd een “B” van Beeldende. De volgende twee letters zijn ofwel “AR” voor Architecturale OF “AU” voor Audiovisuele. En de laatste twee letters zijn ofwel “KU” voor Kunsten ofwel “VO” voor Vorming.