Richtingen 4de jaar

Door op het bijhorende tabje te klikken kan je meer informatie vinden over de richtingen van het 4de jaar op onze school:

In de tweede graad is de inhoud van de theorievakken in de Opleiding en Kunsten vrij gelijklopend. Het aanbod wiskunde en kunstgeschiedenis is echter uitgebreider in de Kunsten. Ook ligt het werktempo in de Kunsten hoger, zijn de inhouden abstracter en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd dan in de Opleiding waar de leerlingen meer tijd krijgen om de leerstof te verwerken.

Vanuit een artistieke opleiding kan je verder gaan naar de derde graad Artistieke Opleiding (ARO) waar het accent binnen onze school ligt op grafisch ontwerp, reclame en vormgeving. De andere kunstrichtingen (ABK, TBKi, TBKt, VBK) uit de derde graad zijn echter ook nog steeds een optie indien het theoretisch pakket je niet afschrikt.

Meer informatie over deze richting: Artistieke OPLEIDING (ARO)

De Beeldende en Architecturale kunsten zijn op artistiek gebied min of meer hetzelfde als de Beeldende en architecturale vorming mét dat verschil dat hier het artistieke pakket groter is. Het theoretische pakket is dan weer iets lichter.

Ook hier maak je zowel kennis met de beeldende kunsten als met het architecturale. In de derde graad kiezen leerlingen uit deze afdeling voor Vrije Beeldende Kunst (VBK) als ze graag schilderen, beeldhouwen en met grafiek bezig zijn. Indien ze graag een toepassing geven aan kunst, bijvoorbeeld rond het lichaam of in een boek of op een affiche, dan kiezen de leerlingen uit deze afdeling voor de Toegepaste Beeldende Kunst optie Mode en Textiel of Illustratie (TBKt, TBKi). Voor de leerlingen die toch graag vanuit de kunsten nog de overstap willen maken naar de derde graad Beeldende Vorming, is er de optie om een extra uur wiskunde te kiezen in het vierde middelbaar.

Leerlingen die zich dan weer meer aangetrokken voelen tot het architecturale, kiezen in een derde graad voor de richting Architecturale Binnenhuiskunst (ABK). Deze afdeling heeft minder theorie en meer artistieke vakken dan de Architecturale Vorming (AVO). Hierdoor is er ruimte om in deze afdeling ook extra stil te staan bij zaken zoals design. Leerlingen die vanuit deze afdeling toch nog graag willen doorstromen naar architectuur op universitair (master) niveau, kunnen hier de optie extra wiskunde kiezen.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale KUNSTEN (BAK)

De theorie in deze afdeling loopt gelijk met die van de Beeldende en Architecturale Vorming, wat betekent dat er heel veel belang gehecht wordt aan de algemene vakken. Voor de artistieke vakken ligt het accent dan weer meer op de audiovisuele kunsten.

Dit wil zeggen: fotografie, film, beeld, geluid, animatiefilm, videokunst, …

Na de tweede graad kan je kiezen om Audiovisuele Vorming verder te volgen in de derde graad, maar ook andere richtingen in de Kunsten of Opleiding kunnen een optie zijn.

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2022 - 2023.

Meer informatie over deze richting: Audiovisuele VORMING (AVV)

Voor deze richting kies je wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan (kunst)geschiedenis, taalvakken, muziek, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt dus over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Het mooie aan kiezen voor KSO in een tweede graad is dat in deze afdeling de leerlingen zowel kunnen proeven van de beeldende kunsten als van architectuur.

Leerlingen die expressiever zijn, graag de handen vuil maken en sterker zijn in taal, kiezen dan vaak voor de afdeling Beeldende Vorming in de derde graad. Leerlingen die een analytische manier van werken verkiezen en sterk zijn in wiskunde kiezen vaker voor de Architecturale Vorming als vervolgrichting in de derde graad.

Meer informatie over deze richting: Beeldende en Architecturale VORMING (BAV)