De naam in de video is de oude benaming van de richting.

 

3e jaar 4e jaar
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Funderend leerplan 1 1
ICT Geïntegreerd
MEAV Projectmatig
Artistieke vakken
Kunstbeschouwing 2 2
Kunstvakken 13 12
Weektotaal 34 34

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022. Meer info volgt later op de site, bestellen kan pas in juni. (Ter info: Alle info vind je hier (laptopproject schooljaar 2020-2021))

Waarvoor kies je?

Architecturale en Beeldende Kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.  Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. Leerlingen maken er ook kennis met architecturale kunst en met eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting.

Naast het artistieke gedeelte, krijg je een ruim pakket basisvorming zodat je gewapend bent voor de derde graad. In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen.

Leerlingen Architecturale en Beeldende Kunsten zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om artistieke uitdagingen aan te pakken.

Ze verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de architecturale en de beeldende kunsten. Ze zijn artistiek aangelegd en hebben ruimtelijk inzicht en oog voor diverse beeldende en architecturale contexten. Ze willen zich artistiek-creatief uitdrukken en uitdagingen aangaan in de objectieve studie en in de vrije expressie waarbij ze artistiek-technische vaardigheden en basistechnieken ontwikkelen.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met beeldende aspecten en architectuur(tekenen).
Tijdens de 2e graad ontdek je gaandeweg of je de architecturale dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Inzet, een goede studiemethode, voldoende ruimtelijk aanvoelen en graag tekenen zijn nodig om deze veelzijdige opleiding (algemeen, creatief en artistiek) met succes te doorlopen.

Je maakt kennis met een brede waaier van artistieke uitingen.
Je leert eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen kennen.

Je leert waarnemen en tekenen wat je ziet.
Je gebruikt hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie…

Naast het vrij beeldend tekenen, leer je ook exact tekenen.
Je maakt projectietekeningen, leert complexe volumes tekenen vanuit verschillende standpunten.
Je leert rekening houden met (de functie van) de omgeving waarin je ontwerp zal geplaatst worden.

Binnen beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden voorstellen.
Je leert je zowel uitdrukken in het platte vlak als in de ruimte.
Je werkt met hout, metaal, zand, recyclagemateriaal, verf, klei…  en ontwikkelt je ruimtelijk inzicht.
Je ontwerpt, groeit naar en realiseert geleidelijk aan je opdracht.
Je leert over beweging, evenwicht, contrast, verhouding…

concreet:

We starten in het eerste gedeelte van het jaar met een BEELDEND BAD waarin we de leerlingen onderdompelen en laten kennis maken met de verschillende beeldende elementen, zoals lijn, vorm, kleur, licht, ruimte, compositie, materie enz. Aan de hand van opdrachten en door middel van experiment onderzoeken we deze beeldende elementen.

In het tweede en derde deel van het schooljaar werken we met FOCUSATELIERS waar de verschillende beeldende technieken zoals architectuurtekenen, schilderen, collage, constructie, grafische technieken, assemblage en beeldhouwen uitgebreid aan bod komen.

We werken zowel vlak als ruimtelijk en zowel vrij als toegepast.

We werken in het atelier ook met een logboek waar de leerlingen doorheen de opdrachten hun proces in vorm geven. Aan de hand van hun logboek leren de leerlingen reflecteren en spreken over hun werk.

We leren onze leerlingen hoe ze zich op een ARTISTIEKE EN CREATIEVE MANIER kunnen uitdrukken aan de hand van enerzijds gestructureerde maar ook vrijere opdrachten.

Starten in het 3de jaar zonder artistieke achtergrond of tekenvaardigheid is geen probleem.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kies je voor Beeldende Kunst indien jouw voorkeur uitgaat naar beeld of je kiest voor  Architectuur en Interieur indien het architecturale je meer aantrekt.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):