5e Jaar 6e Jaar
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Kunstgeschiedenis 2 2
ARTISTIEKE VORMING
Architecturale kunsten 4 6
Binnenshuiskunsten 6 4
Wetenschap & techniek 2 2
Waarnemingstekenen 3 3

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

 

Waarvoor kies je?

Architecturale en Binnenhuiskunst

Als leerling van de richting Architecturale en Binnenhuiskunst ben je geboeid door de wereld van architectuur en interieur, zowel wat vormgeving als voorstelling betreft.

Aan de hand van concrete en experimentele opdrachten ga je de uitdaging aan om je grenzen te verleggen.

Je bent bereid om ook naschools te investeren in je studie, omdat je interesse toont voor de pijlers die het ontwerpen ondersteunen: waarnemen, kunst- en cultuurbeschouwing, ontwerpmethodiek, fysieke en digitale voorstellingstechnieken en toegepaste wetenschappen.

De algemene theoretische vorming ondersteunt ruimschoots de artistieke component. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de moeilijkheidsgraad van deze richting, maar het zorgt er ook voor dat je keuzemogelijkheden na de middelbare school ruim blijven. In het 5de jaar kan je kiezen voor een extra uurtje wiskunde.

De artistieke vorming is gericht op het leren herkennen van kwalitatieve ruimtes en interieurvormgeving uit het heden en het verleden. Je leert de gebruikte methodieken in de eigen ontwerppraktijk toepassen. Je oefent de vaardigheid van het nauwkeurig en correct wetenschappelijk tekenen met de hand en digitaal, maar je leert ook op een expressieve manier de tekentaal als communicatiemiddel gebruiken. Je bouwt maquettes op schaal en prototypes om ontwerpen te visualiseren.

Tijdens het laatste jaar ga je op een persoonlijke manier aan de slag met een zelfstandige opdracht in een geïntegreerde proef (gip).

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

 

Wat na de 3de graad?

De opleiding is niet beroepsgericht en het is dus aangewezen om met je diploma secundair onderwijs een bewuste keuze te maken uit  het aanbod van het hoger onderwijs. In principe liggen alle mogelijkheden open, maar je doet er goed aan om je keuze op een realistische manier te overwegen, rekening houdend met je studiemotivatie en leermogelijkheden.

  • Vanuit je vooropleiding lijkt het logisch om te denken aan professionele of academische bacheloropleidingen in het studiegebied architectuur van het hoger onderwijs: Architect-assistentie, Interieurvormgeving, Interieurarchitectuur, Landschaps- en tuinarchitectuur, Productdesign, Bouw… Ook de studiegebieden onderwijs en sociaal-agogisch werk bieden mogelijkheden.
  • In Nederland bestaan zogenaamde HBO-richtingen zoals: Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening en Planologie.

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):