De naam in de video is de oude benaming van de richting.

3e jaar 4e jaar
Algemene vakken
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Kunstbeschouwing 2 2
Wiskunde 5 5
Funderend leerplan 1 1
ICT Geïntegreerd
MEAV Projectmatig
Artistieke vakken
Kunstvakken 9 9
Weektotaal 35 35

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022. Meer info volgt later op de site, bestellen kan pas in juni. (Ter info: Alle info vind je hier (laptopproject schooljaar 2020-2021))

Waarvoor kies je?

Architecturale en Beeldende Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met de basisprincipes van de architectuur, leren elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan  taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Leerlingen Architecturale en Beeldende Vorming tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Ze hebben ruimtelijk inzicht en zijn sterk in het visueel-ruimtelijke structureren en creëren. Zij tonen dit in ook in wiskunde en fysica. Ze gaan conceptueel en abstraherend aan de slag. Zij verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de architecturale en de beeldende kunst. Ze zijn artistiek aangelegd en hebben oog voor diverse beeldende en architecturale contexten.

KSO-studierichtingen met het achtervoegsel ‘vorming’  zijn theoretisch sterker uitgebouwd dan studierichtingen met het achtervoegsel ‘kunsten’.
In deze opleiding wordt extra aandacht besteed aan de vakken wiskunde en fysica . Vandaar dat je best met een voldoende sterke basis wiskunde aan deze opleiding begint.

Daarnaast scherp je je artistieke en culturele interesse aan, ontwikkel je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een beeldende en architecturale context.

Binnen beeldende vorming maak je kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen.
Zowel in het platte vlak als in de ruimte.
Er wordt heel wat tijd besteed aan het uitwerken van praktische opdrachten.
Je leert vormgeven met hout, metaal, zand, recyclagemateriaal, verf, klei…

In waarneming leer je tekenen wat je ziet.
Je gebruikt hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen.
Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie…
Naast het vrij beeldend tekenen, leer je ook exact tekenen. Je maakt projectietekeningen van grondvlakken, zijaanzichten en perspectieven van complexe volumes.
Je leert rekening houden met (de functie van) de omgeving waarin je ontwerp zal geplaatst worden.
Je leert je creaties zowel voorstellen met grafische computertoepassingen als met verschillende tekeninstrumenten.

In architecturale vorming maak je kennis met de basisprincipes van de architectuur.
Je leert elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

Andere kunstuitingen (audiovisuele kunst, muziek, ballet, dans …) komen aan bod in kunstbeschouwing.
Daarnaast verwacht men dat je interesse voor het culturele & maatschappelijke je aanzet tot het bezoeken van tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes….

Het verwerven van deze brede waaier van vaardigheden vraagt stiptheid, werkkracht, doorzetting, zelfwerkzaamheid, organisatietalent en een goede studiemethode.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 3de jaar (1ste leerjaar van de 2de graad)

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Je volgde een in de eerste graad een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis.  Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kan je kiezen voor Beeldende of Architecturale Vorming. Indien een derde graad Vorming voor jou te theoretisch is en je meer uren in het atelier wil doorbrengen, kan je ook kiezen voor Beeldende of Architecturale Kunst.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):