Opgelet, de opgesomde richtingen van het 4de jaar zullen niet meer ingericht worden vanaf het schooljaar 2022-2023 !!

Op onze school kan je terecht voor de tweede en derde graad van je middelbaar onderwijs.

De richtingen die wij aanbieden situeren zich allemaal binnen het KunstSecundair Onderwijs (KSO).

In Vlaanderen zijn er – over de onderwijsnetten heen – slechts dertien scholen die uitsluitend KSO aanbieden in de studiegebieden BALLET, PODIUMKUNSTEN en BEELDENDE KUNSTEN.

De studierichtingen die wij aanbieden situeren zich allemaal in het studiegebied BEELDENDE KUNSTEN en onze school heeft hierin veruit de langste traditie.

Typisch voor dit studiegebied is de onderverdeling van de studierichtingen in drie polen die zowel in de tweede als derde graad aan bod komen. Deze 3 polen, OPLEIDING – KUNSTENVORMING, onderscheiden zich van elkaar op het vlak van hun doelstellingen, hun verhouding in lesuren tussen de algemene en de artistieke vakken en hun uitstroommogelijkheden. Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we enkel nog Kunsten en Vorming aan. De pool opleiding werd in de nieuwe onderwijshervormingen geschrapt.

Na het tweede leerjaar van de tweede graad behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en elk van de zes mogelijke richtingen in de derde graad levert je een diploma secundair onderwijs op. Dit betekent dat je na het volgen van kunstsecundair onderwijs nog alle kanten uit kan, rekening houdend met je leermogelijkheden en interesses. Het is dus niet zo dat je uitsluitend in artistieke opleidingen terecht kan/moet komen in het hoger onderwijs.

Het volgen van een richting binnen het KSO kan wel een flinke steun betekenen als je in het hoger onderwijs een kunstopleiding wil volgen.

Of het nu om die reden is dat je je inschrijft op onze school of omdat je op zoek bent naar een school die je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart en je handen leert nadenken en je nieuwe mogelijkheden om jezelf uit te drukken leert kennen, het is vooral belangrijk dat je je goed informeert over de verschillende studierichtingen zodat je meteen het gevoel kunt hebben dat je juist zit. Het is daarom goed om de verschillende mogelijkheden over de ganse lijn met elkaar te vergelijken en ze te toetsen aan je eigen gevoel en interesses.

Wat je ook kiest, houd er rekening mee dat je bereid moet zijn om ook na de schooluren tijd te investeren in taken en opdrachten voor zowel je theorievakken als je ateliers.

Het bovenstaande organigram toont je de verschillende studierichtingen met de meest voor de hand liggende overgangen tussen de tweede en derde graad.

Wat is het verschil tussen een Kunsten- en een Vormingsrichting in de 2de graad?
Vorming Kunsten
D-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad verder studeert. Je kiest voor een professionele of academische bachelor, meestal is dit binnen het domein van beeldende kunsten (zie onderwijskiezer.be)
 
D/A-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad kiest om ofwel naar de arbeidsmarkt te gaan ofwel om verder te studeren (professionele of academische bachelor / HBO5 …). In principe is KSO steeds doorstroom en zullen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vrij beperkt zijn en zullen de leerlingen meestal verder studeren. 
Conceptuele benadering van de doelen
Abstract theoretisch 
Vanuit concrete en praktische invalshoek werken aan de doelen – eenvoudige structuren
Praktisch theoretisch
4 of 5 uur wiskunde 3 uur wiskunde
3 uur natuurwetenschappen
1 uur natuurwetenschappen (2 uur in 4de jaar)
3 uur Frans 2 uur Frans
De andere theorievakken hebben een zelfde aantal uren maar de inhouden zijn / aanpak is
- Abstracter
- Conceptueler
- Diepgaandere basisvorming
Bv. toepassen / zelf stappenplan opstellen / ideeën en concepten zelf ontwikkelen
 
 
- Minder abstract, concreter
- Meer in een context en toegepaster
- Basisvorming
Bv. herkennen / stappenplan gebruiken / … 
11 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt eigen ideeën en bedenkt originele concepten. Vanuit verbeeldingskracht en diepgaand theoretisch onderzoek werk je aan verschillende oplossingen tijdens artistiek-creatieve processen. Aparte modules (architectuur / beeld / audiovisueel) met cross-over
15 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt je eigen ideeën bij specifieke, concrete en afgebakende opdrachten en leert een artistiek-creatief proces toepassen vanuit verbeeldingskracht en vakdeskudigheid.
 
Geïntegreerde aanpak van de atelier