5e jaar
6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
(Waarnemingstekenen) Architecturaal schetsen 3 3
Focus
Architectuur en Interieurkunst
8 8
Verbreding
Digitale voorstellingstechnieken
3 3
ALGEMENE VORMING
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 18 18
Artistieke vorming 16 16
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Architectuur en Interieurkunst

Als leerling van de afdeling Architectuur en Interieurkunst (ARKU) ben je geboeid door het beeldend en ruimtelijk voorstellen en door het begrijpen, ontwerpen en vormgeven van architectuur, interieur en meubel.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

“De verbeelding is onze taal, ruimtelijk werk voorstellen met beelden is onze stiel.

De artistieke vorming is gericht op het leren voorstellen van ruimtelijk werk.

Aan de hand van concrete, contextgebonden maar ook vrije en expressieve opdrachten, gaan we de uitdaging aan om ons te verdiepen in deze brede discipline. We oefenen het métier van het nauwkeurig met de hand en digitaal tekenen, maar we leren ook op een expressieve manier de tekentaal verhalend te gebruiken. We bouwen maquettes op schaal, prototypes op ware grootte en we tekenen digitale modellen.

 ”De analyse is onze voeding.

We onderzoeken inspirerende voorbeelden uit het heden en het verleden van architectuur en interieurvormgeving. We leren kwalitatief werk en hun relaties met een context herkennen en begrijpen. We analyseren ontwerpstrategieën en methodieken van ontwerpers.

 ”Zelf ontwerpen is onze motivator.

Zelf ruimtelijke concepten uitdenken, motiveert ons om onze taal te gebruiken en te personaliseren. Onze ontwerppraktijk is een labo om architecturale en ruimtelijke kwaliteiten te verkennen en te onderzoeken.

De algemene theoretische vorming ondersteunt de artistieke component ruimschoots.  Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de moeilijkheidsgraad van deze afdeling, maar het zorgt er ook voor dat je keuzemogelijkheden na de middelbare school ruim blijven.

Tijdens het laatste jaar ga je op een persoonlijke manier aan de slag met een zelfstandige opdracht in een geïntegreerde proef (GIP) en eindig je met een tentoonstelling van je afstudeerwerk.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Architectuur heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder

 • interieurvormgeving
 • interieurarchitectuur
 • toegepaste architectuur
 • landschaps- en tuinarchitectuur
 • ...

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde)
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde)
 • kunstwetenschappen
 • productdesign
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • pedagogie
 • ...

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):