4e Jaar
Basisvorming
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Kunstgeschiedenis 1
ARTISTIEKE VORMING
Beeldende vorming (kleur en compositie / vormgeving) 7
Toegepaste beeldende vorming 3
Waarnemingstekenen 3
Kunstinitiatie 1

 

Waarvoor kies je?

Artistieke Opleiding

In de Artistieke Opleiding krijg je een ruim aanbod aan artistieke vakken waardoor je bijna de helft van je lesuren doorbrengt in de ateliers. Je oefent je vermogen tot juist waarnemen en je ontwikkelt een gevoel voor vorm en verhouding. Je verkent de wondere wereld van kleur en leert de uitdrukkingsmogelijkheden van verschillende materialen kennen. Je komt in contact met domeinen als reclame en toegepaste en/of grafische kunsten.

In de theoretische lessen krijg je nog steeds een brede algemene vorming, zowel in de talige als de exacte vakken.

Je kiest dus niet voor een uitgesproken technische of toegepaste opleiding, maar voor een algemene basisvorming aangevuld met een brede artistieke component. Het artistieke en het theoretische ontmoeten elkaar in vakken waar je zicht krijgt op de plaats van kunst(beleving) in de samenleving.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

 

Wat na de 2de graad?

Het verderzetten van de Artistieke Opleiding in de derde graad is de meest logische weg.

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):


Instagram: