5e jaar
6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Kunstbeleving 1 -
Architecturaal Schetsen (Waarnemingstekenen) 2 2
Architecturaal tekenen 3 3
Focus
Ruimtelijke Vormgeving
3 3
ALGEMENE VORMING
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 6 6
Natuurwetenschappen 2 2
Toegepaste Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 23 24
Artistieke vorming 11 10
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Architecturale Vorming

Als leerling Architecturale Vorming (ARVO) heb je een grote interesse voor architectuur en schrikt een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, je niet af.

Je ontdekt architectuur door het waarnemen, analyseren en voorstellen. Je verwerkt dit inhoudelijk en grafisch door het maken van schetsen, vormstudies, plannen en schaalmodellen, zowel manueel als digitaal.

De analyse van elementen uit de natuur en cultuur inspireren je om te komen tot eigen ruimtelijke creaties.

Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis van de beeldende en architecturale kunsten.

Tijdens het laatste jaar ga je op een persoonlijke manier aan de slag met een zelfstandige opdracht in een Geïntegreerde Proef (GIP) en eindig je met een tentoonstelling van je afstudeerwerk.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Architectuur heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder

 • interieurvormgeving
 • interieurarchitectuur
 • toegepaste architectuur
 • landschaps- en tuinarchitectuur
 • ...

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde)
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde)
 • kunstwetenschappen
 • productdesign
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • pedagogie
 • ...

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):