5e jaar
6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Muziek- en cultuurgeschiedenis 2 1
Animatietekenen 3 3
Verdieping | focus
Video en audio
3 3
Fotografie 3 3
Media en beeldcultuur 2 2
ALGEMENE VORMING
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 19 20
Artistieke vorming 15 14
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Audiovisuele Vorming

Audiovisuele Vorming (AUVO) is een veelzijdige artistieke opleiding met een brede basisvorming.

Het is een vormingsrichting, wat betekent dat we heel veel belang hechten aan de algemene vakken. Deze omvatten een breed pakket geschiedenis (kunst, muziek), taalvakken (literatuur) en wiskunde. Dit vraagt inzet, stiptheid, doorzettingsvermogen, zelfwerkzaamheid, organisatietalent, een sterk analytische en structurerende geest en een goede studiemethode.

In het vak Audiovisuele Vorming onderzoek je grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je leert lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Je breidt je eigen audiovisuele expressiemogelijkheden verder uit.

In het atelier Fotografie bestuderen we de kracht van stilstaande (foto)grafische beelden. Met de verworven kennis uit de tweede graad werken we verder aan het ontwikkelen van de eigen beeldende taal. Je beheerst al vlot de parameters van jouw DSLR-camera, en we kiezen hier dan ook voornamelijk voor een inhoudelijke, thematische verdieping. Verdere kennis van Adobe Photoshop en Adobe Illustrator verhoogt de kwaliteit van jouw werk.

In het atelier Video diepen we de basiskennis van de beeldtaal verder uit. Nu je weet hoe je doelgericht een beeldverhaal kan bedenken, voorbereiden, filmen en monteren, leer je meer inhoudelijk te werken. Je ontwikkelt een persoonlijke stijl door je te laten inspireren door werk van filmregisseurs in verschillende genres, videokunstenaars, muzikanten en iconische beelden uit de geschiedenis van de fotografie en de film. De vakken Media- en Beeldcultuur en Muzikale Opvoeding vormen een belangrijke voedingsbodem voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke beeldtaal.

Het atelier Animatie brengt statische objecten tot leven. Vanuit de basiskennis van de beeldtaal ga je op verkenning in de boeiende wereld van animatie. We gaan aan de slag met een breed spectrum aan analoge en digitale animatietechnieken. Hierbij integreer je op een creatieve manier de verworven vaardigheden uit Foto en Video. Je daagt jezelf uit om de technische aspecten van animatie om te zetten in een innovatief idee.

In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP) waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Audiovisueel heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder 

 • animatiefilm
 • fotografie
 • cinematografie
 • communicatie- en multimediadesign
 • film
 • radio
 • regie
 • schrijven
 • televisie / film
 • digital arts and entertainment
 • digital design and development
 • ...

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde)
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde)
 • kunstwetenschappen
 • productdesign
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • pedagogie
 • ...

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):