5e jaar
6e jaar
ALGEMENE VAKKEN
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 6 6
Natuurwetenschappen 3 3
Kunstgeschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
ARTISTIEKE VORMING
Architecturale vorming (Ruimtelijke vormgeving, Architecturaal schetsen, Architecturaal tekenen, CAD) 8 8
Kunstinitiatie 1 1
Algemene vakken 26 26
Artistieke vakken 9 9
Weektotaal 35 35

 

Waarvoor kies je?

Architecturale Vorming

Als leerling van de Architecturale Vorming heb je een grote interesse voor architectuur en hoe die met haar omgeving samenhangt. Je ontwikkelt het vermogen om ideeën om te zetten in ruimtelijke en vlakke creaties die aan strikte technische eisen voldoen.

Een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, schrikt je niet af.

In de ateliers leer je omgaan met ruimtelijke vormtaal die je terugvindt in verschillende artistieke disciplines die in relatie staan met het architecturale. Je ontwikkelt hierbij niet alleen kennis van en inzicht in de kunstgeschiedenis, maar ook een gevoel van persoonlijke kunstbeleving. Je verworvenheden op deze vlakken komen in het laatste jaar tot een culminatiepunt in de Geïntegreerde Proef (GIP).

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

 

Wat na de 3de graad?

Gezien het uitgesproken algemeen vormend karakter van deze richting kan je kiezen uit een waaier van zowel professionele als academische bacheloropleidingen aan hogeschool of universiteit. Enkele mogelijkheden:

  • Architectuur
  • Binnenhuisarchitectuur
  • Landschaps- en tuinarchitectuur
  • Industriële vormgeving
  • Kunstwetenschappen

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):