Deze lessentabel geldt enkel voor de leerlingen in het 6de jaar tijdens het schooljaar 23-24.

6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Architecturale vorming (Ruimtelijke vormgeving, Architecturaal schetsen, Architecturaal tekenen, CAD) 8
Kunstinitiatie 1
ALGEMENE VAKKEN
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 6
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Kunstgeschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Algemene vakken 26
Artistieke vakken 9
WEEKTOTAAL 35

Waarvoor kies je?

Architecturale Vorming

Als leerling van de Architecturale Vorming heb je een grote interesse voor architectuur en hoe die met haar omgeving samenhangt. Je ontwikkelt het vermogen om ideeën om te zetten in ruimtelijke en vlakke creaties die aan strikte technische eisen voldoen.

Een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, schrikt je niet af.

In de ateliers leer je omgaan met ruimtelijke vormtaal die je terugvindt in verschillende artistieke disciplines die in relatie staan met het architecturale. Je ontwikkelt hierbij niet alleen kennis van en inzicht in de kunstgeschiedenis, maar ook een gevoel van persoonlijke kunstbeleving. Je verworvenheden op deze vlakken komen in het laatste jaar tot een culminatiepunt in de Geïntegreerde Proef (GIP).

Wat na de 3de graad?

Gezien het uitgesproken algemeen vormend karakter van deze richting kan je kiezen uit een waaier van zowel professionele als academische bacheloropleidingen aan hogeschool of universiteit. Enkele mogelijkheden:

  • Architectuur
  • Binnenhuisarchitectuur
  • Landschaps- en tuinarchitectuur
  • Industriële vormgeving
  • Kunstwetenschappen

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):