4e Jaar
Basisvorming
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3*
Natuurwetenschappen 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Kunstgeschiedenis 2
ARTISTIEKE VORMING
Beeldende & architecturale vorming (Instrumentaal tekenen, schilderen, vormgeven) 9
Waarnemingstekenen 3
Kunstinitiatie 1
* = Hier kan er gekozen worden voor 4 uur wiskunde (1 uur extra)

 

Waarvoor kies je?

Beeldende en Architecturale Kunsten

Als leerling van Beeldende en Architecturale Kunst herken je bij jezelf een uitgesproken aanleg en/of interesse voor het kunstzinnige en je slaagt er ook in om theoretische inhouden vlot te verwerken. Je wil je keuzemogelijkheden ruim houden, maar je voelt je niet onmiddellijk aangetrokken tot een sterk wiskundig-wetenschappelijk georiënteerde richting of tot een doorgedreven architecturale benadering van de artistieke vakken. Kortom, je wil proeven van een algemeen vormende opleiding die je bovendien de kans biedt om uit te zoeken welke artistieke uitdrukkingsvormen jou het best liggen.

De basisvorming is breed en voldoende gestoffeerd om eventuele overgangen naar andere onderwijsvormen mogelijk te maken tijdens en na de tweede graad.

In de artistieke vakken maak je kennis met uiteenlopende technieken en materialen, wat je de kans geeft om gevoel te ontwikkelen voor vorm, verhouding, kleur, contrast en perspectief. Telkens opnieuw en op heel verschillende manieren krijg je de kans om creatief ruimtelijk en beeldend te leren denken. Je leert ook om kunststromingen te interpreteren vanuit hun historische context en je traint je vermogen tot kunstbeleving.

Concreet:

De ateliers in de  BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN bestaan uit vijf verschillende vakken.

  • In het vak Schilderen ligt de focus op kleurgebruik, de verschillende kleurcontrasten, schildertechnieken en materialen zoals leren werken met plakkaatverf, aquarel en acrylverf.
  • In Vormgeven zet je een vlak werk om in een 3-dimensionele vertaling. Hierbij hanteer je verschillende materialen zoals karton, balsahout, pitriet, textiel, ijzerdraad enzovoort.
  • Binnen het vak Instrumentaal tekenen leer je tekenen met een passer, T-lat en een geodriehoek. Aan de hand van meetkundige constructies leer je figuren opbouwen, patronen tekenen, maar ook het uittekenen van een object zoals een stoel of een meubel.
  • In Waarneming leer je tekenen wat je ziet. Je gebruikt hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie, …
  • In Kunstinitiatie ga je a.d.h.v. actuele thema’s dieper in op de wereld van de hedendaagse kunst. De focus ligt hier op het leren kijken, analyseren, reflecteren en spreken over kunst.

Er wordt steeds vanuit een overkoepelend thema of kunstenaar gewerkt om artistieke basisvaardigheden aan te leren. Doorheen het schooljaar wordt er ingezet of een rijk pallet van technieken waarmee de leerlingen zich op een artistieke en creatieve manier kunnen uitdrukken. Dit doen we aan de hand van enerzijds gestructureerde maar ook vrijere opdrachten.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Met een oriënteringsattest C na het tweede leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

 

Wat na de 2de graad?

Het is logisch om voor de derde graad een afgewogen keuze te maken tussen de verschillende studierichtingen van de Kunstenpool: Architecturale en Binnenhuiskunst (ABK), Toegepaste Beeldende Kunst (TBK) (Illustratie of Textiel) of Vrije Beeldende Kunst (VBK).

Een overstap naar de Artistieke Opleiding (ARO) hoort ook tot de mogelijkheden als je voluit kiest voor de artistieke vorming in deze richting en je ondervindt dat je op de toppen van je tenen loopt voor de verwerking van theoretische vakken.

Ook Beeldende Vorming (BVO) kan een bewuste keuze zijn, op voorwaarde dat je erg gemotiveerd bent en dat je vlot tot goede studieresultaten komt over de ganse lijn en zeker voor talen en wiskunde. Maak deze overstap niet zonder advies van de klassenraad.
Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):