3e jaar 4e jaar
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Funderend leerplan 1 1
ICT Geïntegreerd
MEAV Projectmatig
Artistieke vakken
Kunstbeschouwing 2 2
Kunstvakken 13 12
Weektotaal 34 34

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022. Meer info volgt later op de site, bestellen kan pas in juni. (Ter info: Alle info vind je hier (laptopproject schooljaar 2020-2021))

Waarvoor kies je?

De Beeldende en Audiovisuele Kunsten* is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen leren gedreven met het beeldende en audiovisuele omgaan, individueel en samen met anderen. 


Binnen de beeldende kunsten ontwikkel je verschillende artistiek-creatieve vaardigheden, maak je kennis met een waaier van technieken en materialen, om op die manier diverse artistieke uitdagingen zowel in het platte vlak als in de ruimte aan te gaan.


Beeldende technieken en tekenvaardigheden staan in relatie tot vorm en inhoud. Tekenen, vormgeven, schilderen, ... vormen de basis van deze afdeling. Je experimenteert met taal, klank, beeld, beweging, kleur, beeld en vorm. In de tweede graad BAK maak je vanuit het beeldende luik eenvoudige beeldverhalen, verken je video, fotografie, audio, … en wordt er in het audiovisuele gedeelte vooral geëxperimenteerd met audiovisuele tools ter ondersteuning van het beeldende luik. Het audiovisuele is één van de mogelijke middelen om een verhaal uit te werken en in beeld te brengen.

Naast het artistieke gedeelte, krijg je een ruim pakket basisvorming zodat je gewapend bent voor de derde graad. In de Kunsten is het pakket basisvorming minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vormingsrichtingen.

Het aantal uren kunstvakken is uitgebreider dan in een vormingsrichting.

Binnen deze studierichting ontwikkelen de leerlingen een kritische, scheppende en verbeeldende gedrevenheid en ingesteldheid. Ze leren met een onbevangen blik naar de wereld rondom hen kijken en een universele beeldende taal begrijpen.

Leerlingen verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral binnen de beeldende en audiovisuele kunsten. Ze zijn artistiek aangelegd en hebben oog voor diverse beeldende en audiovisuele contexten. Ze willen zich artistiek-creatief uitdrukken en uitdagingen aangaan in de objectieve studie en in de vrije expressie waarbij ze artistiek-technische vaardigheden en basistechnieken ontwikkelen.

Je maakt kennis met een brede waaier van artistieke uitingen.

Je verkent de huidige hedendaagse audiovisuele beeldcultuur.

Je leert je eigen gedachten, ideeën omzetten in een beeldende en audiovisuele taal.

Binnen beeld en audio maak je kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden leert voorstellen. Je leert je zowel uitdrukken in het platte vlak als in de ruimte.

Je werkt met hout, metaal, zand, recyclagemateriaal, verf, klei… Je experimenteert met geluid, fotografie, video.

Je ontwerpt, groeit naar en realiseert geleidelijk aan je opdracht. Je leert over beweging, evenwicht, contrast, verhouding…

Je leert waarnemen en tekenen wat je ziet. Je gebruikt hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen. Al doende krijg je inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie…

Je experimenteert met de eigen en andere artistieke expressievormen. Andere kunstdisciplines of expressievormen zoals muziek, film, fotografie, dans, … kunnen een inspiratiebron zijn.

Deze studierichting is bedoeld voor creatieve leerlingen die naast een brede algemene vorming, uitgebreid willen kennismaken met beeldende en audiovisuele aspect.
Tijdens de 2e graad ontdek je gaandeweg of je de audiovisuele dan wel de beeldende weg wil inslaan.

Inzet, een goede studiemethode, voldoende ruimtelijk aanvoelen en graag tekenen zijn nodig om deze veelzijdige opleiding (algemeen, creatief en artistiek) met succes te doorlopen.

concreet:

We starten in het eerste gedeelte van het jaar met een BEELDEND BAD waarin we de leerlingen onderdompelen en laten kennis maken met de verschillende beeldende elementen, zoals lijn, vorm, kleur, licht, ruimte, compositie, materie enz. Aan de hand van opdrachten en door middel van experiment onderzoeken we deze beeldende elementen.

In het tweede en derde deel van het schooljaar werken we met FOCUSATELIERS waar de verschillende beeldende technieken zoals schilderen, collage, grafische technieken, assemblage, fotografie, audio, montage, …  uitgebreid aan bod komen.

We werken zowel vlak als ruimtelijk en zowel vrij als toegepast.

We werken in het atelier ook met een logboek waar de leerlingen doorheen de opdrachten hun proces in vorm geven. Aan de hand van hun logboek leren de leerlingen reflecteren en spreken over hun werk.

We leren onze leerlingen hoe ze zich op een ARTISTIEKE EN CREATIEVE MANIER kunnen uitdrukken aan de hand van enerzijds gestructureerde maar ook vrijere opdrachten.

Starten in het 3de jaar zonder artistieke achtergrond of tekenvaardigheid is geen probleem.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kan je kiezen voor Beeldende Kunst of Audiovisuele Kunst*.

*onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Overheid


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):