De naam in de video is de oude benaming van de richting.

3e jaar 4e jaar
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Klasuur 1 1
ICT Geïntegreerd
Maatschappelijke & Economische Vorming Projectmatig
Artistieke vakken
Kunstbeschouwing 2 2
Atelier
Beeldend Bad
Focusateliers
Waarneming
Atelierprojecten
12 12
Kunstbeleving 1 1
Weektotaal 34 34

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022.

 

Waarvoor kies je?

Beeldende en Architecturale Kunsten

Je kiest voor een kunstenrichting als je naast de algemene vakken, zoveel mogelijk uren wil doorbrengen in de wereld van de beeldende kunsten – met een extra audiovisuele of architecturale/ruimtelijke focus (12u Atelier + 2u Kunstbeschouwing + 1u Kunstbeleving). In deze richtingen is het pakket algemene vakken minder wetenschappelijk-wiskundig dan in de vorming. Na het zesde jaar studeer je verder of kan je eventueel als assistent aan de slag in de artistieke sector.

Starten in het derde jaar zonder artistieke achtergrond is geen probleem. Je bent vooral gemotiveerd om je creatief te ontplooien en om binnen gestructureerde contexten en opdrachten concreet artistiek aan de slag te gaan.
Je wil je verdiepen in kunst en cultuur uit heden en verleden – en dit ten volle beleven.

We starten in het eerste deel van het jaar met een BEELDEND BAD waarin we je onderdompelen en laten kennismaken met de verschillende beeldende elementen (lijn, vorm, kleur, licht, ruimte, compositie, materie). Aan de hand van opdrachten en door middel van experiment onderzoek je zo op een praktische manier de taal van de beeldende kunsten.

In het atelier van de Beeldende en  Architecturale Kunsten leer je ook exact tekenen. Je maakt projectietekeningen, tekent complexe volumes vanuit verschillende standpunten. Je leert rekening houden met (de functie van) de omgeving waarin je ontwerp zal geplaatst worden. Je verkent eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen.

In het tweede en derde deel van het schooljaar werken we met FOCUSATELIERS waar de verschillende beeldende technieken zoals schilderen, collage, constructie, grafische technieken, assemblage en beeldhouwen uitgebreid aan bod komen.

Een belangrijk uitgangspunt is ook de WAARNEMING – leren tekenen wat je ziet. Je gebruikt hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen.

Je werkt zowel vlak als ruimtelijk en zowel vrij als toegepast. Aan de hand van afgebakende, maar ook vrijere opdrachten en ATELIERPROJECTEN leer je jezelf op een artistieke en creatieve manier uitdrukken.

Naast 2u KUNSTBESCHOUWING krijg je in deze richting nog een extra uur KUNSTBELEVING, waar je jezelf actief verder verdiept in de wereld van kunst en cultuur.

Voor alle derdejaars is er vanaf dit schooljaar, binnen het lessenrooster, een klasuur voorzien waar we de tijd nemen om in te gaan op studieplanning en Leren Leren, waar we een leerlingenraad kunnen voorbereiden of een extra boost ICT kunnen geven. Een uur waarin we zorgvuldig de tijd nemen om te reflecteren, te verbinden en in gesprek te gaan met elkaar.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3de jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

 

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Met een oriënteringsattest C na het tweede leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kies je voor:

  • Indien je voorkeur gaat naar beeld: Beeldende Kunst,
  • indien je voorkeur gaat naar architectuur: Architectuur en Interieur.

Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):