3e jaar
4e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Waarneming | Cross-over 3 3
Focus
Beeldende Vorming
Architecturale Vorming
6 6
ALGEMENE VORMING
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke vorming & ICT - 1
Klasuur 1 -
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 23 23
Artistieke vorming 11 11
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Beeldende en Architecturale Vorming

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je een artistiek luik (9u/10u Atelier + 2u Kunstbeschouwing) wil combineren met een breed pakket aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest. Na het zesde jaar studeer je verder in een artistieke of andere richting.

Starten in het derde jaar zonder artistieke achtergrond is geen probleem. Je bent vooral gemotiveerd en sterk in visueel-ruimtelijk structureren en creëren. Je toont dit ook in wiskunde en fysica. Je gaat conceptueel en abstraherend aan de slag.
Je wil je verdiepen in kunst en cultuur uit heden en verleden, met een focus op de beeldende en architecturale of audiovisuele kunsten.

Binnen BEELDENDE VORMING (3u) verwerf je een sterke basis rond beeldelementen (kleur, textuur, vorm, compositie) en je verkent technieken binnen de verschillende beeldende kunsten: illustratie, schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, textiel, … Je werkt zowel 2D als 3D, figuratief als abstract. Inspiratie voor de opdrachten komt vaak uit actuele tentoonstellingen, waarbij we linken naar de kunstgeschiedenis. Je gaat als leerling door een persoonlijk proces waarbij groei en experiment centraal staan. Artistieke spelregels geven houvast en bieden tegelijkertijd mogelijkheden.

In ARCHITECTURALE VORMING (3u) maak je kennis met de basis-principes van architectuur. Daarbij zijn de verhoudingen en de geometrie die te zien zijn in de natuur het uitgangspunt. Deze worden aangeleerd om ze te kunnen toepassen bij het analyseren van elementen in de architectuur en de beeldende kunsten. Verschillende voorstellingstechnieken worden aangebracht zodat de waarneming en analyse met een creatieve insteek kunnen worden gepresenteerd – op schaal en in de juiste verhouding. We starten vanuit het vlak (2D) en voeren de complexiteit geleidelijk op richting laagreliëf en ruimtelijke realisatie (3D).

In WAARNEMING / CROSS-OVER (3u) verwerf je een belangrijke basis rond waarneming, met zowel inzicht in de vorm als het ontwikkelen van persoonlijke interpretatie en schriftuur. Je exploreert verhoudingen en bladvulling, tekent doorheen het jaar eenvoudige volumes en maakt kennis met de regels van perspectief en constructie. In dit vak wordt de basis gelegd voor Architectuur en Beeld en is er ruimte voor gemeenschappelijke opdrachten, uitbreiding en differentiatie.

Voor alle leerlingen in de 2de graad is er binnen het lessenrooster een klasuur/maatschappelijke vorming & ICT voorzien waar we de tijd nemen om in te gaan op studieplanning en Leren Leren, waar we een leerlingenraad kunnen voorbereiden en een extra boost ICT kunnen geven. Een uur waarin we zorgvuldig de tijd nemen om te reflecteren, te verbinden en in gesprek te gaan met elkaar.

In het 3de jaar (klasuur) worden de volgende thema's ook behandeld: kwaliteiten, vertrouwen en weerbaarheid, sociale vaardigheden.

In het 4de jaar (maatschappelijke vorming & ICT) worden de volgende thema's ook behandeld: diversiteit en inclusie, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3de jaar (1ste leerjaar van de 2de graad)

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Je volgde in de eerste graad een afdeling met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis.  Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad)

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO of TSO. Je volgde in het derde jaar een afdeling met een stevige wiskundige, wetenschappelijk en taalkundige basis. Met een oriënteringsattest C na het tweede leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kan je kiezen voor Beeldende of Architecturale Vorming. Indien een derde graad Vorming voor jou te theoretisch is en je meer uren in het atelier wil doorbrengen, kan je ook kiezen voor Beeldende Vorming, Beeldende Kunst of Architecturale Vorming.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):