3e jaar
4e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Waarneming | Cross-Over 3 3
Focus
Beeldende vorming
Audiovisuele vorming
7 7
ALGEMENE VAKKEN
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke vorming & ICT - 1
Klasuur 1 -
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 22 22
Artistieke vorming 12 12
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Beeldende en Audiovisuele Vorming

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je een artistiek luik (9u/10u Atelier + 2u Kunstbeschouwing) wil combineren met een breed pakket aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest. Na het zesde jaar studeer je verder in een artistieke of andere richting.

Starten in het derde jaar zonder artistieke achtergrond is geen probleem. Je bent vooral gemotiveerd en sterk in visueel-ruimtelijk structureren en creëren. Je toont dit ook in wiskunde en fysica. Je gaat conceptueel en abstraherend aan de slag.
Je wil je verdiepen in kunst en cultuur uit heden en verleden, met een focus op de beeldende en architecturale of audiovisuele kunsten.

Binnen BEELDENDE VORMING (3u) verwerf je een sterke basis rond beeldelementen (kleur, textuur, vorm, compositie) en je verkent technieken binnen de verschillende beeldende kunsten: illustratie, schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, textiel, … Je werkt zowel 2D als 3D, figuratief als abstract. Inspiratie voor de opdrachten komt vaak uit actuele tentoonstellingen, waarbij we linken naar de kunstgeschiedenis. Je gaat als leerling door een persoonlijk proces waarbij groei en experiment centraal staan. Artistieke spelregels geven houvast en bieden tegelijkertijd mogelijkheden.

In AUDIOVISUELE VORMING (4u) staat het ontwikkelen van een eigen beeldende taal centraal. Je past dit toe op fotografie, film, beeld, geluid en montage. Aan de hand van eenvoudige opdrachten maak je kennis met begrippen zoals, Iso, sluitertijd, diafragma, beeldcompositie, camerastandpunt, … Je onderzoekt grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur en leert kritisch kijken naar beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je verdiept je in de verschillende kunststromingen doorheen de geschiedenis. Je krijgt ook de kans om je eigen verhaal te vertellen.

In WAARNEMING / CROSS-OVER (3u) vertrek je vanuit de waarneming: wat zie je, hoe spelen verhoudingen, contrasten, perspectief een rol hierin? Je onderzoekt ook het raakvlak tussen het beeldende en het audiovisuele en hoe die talen elkaar versterken. Er kan op papier gestart worden en overgeschakeld worden naar de digitale wereld. Er is ruimte voor uitbreiding en differentiatie.

Voor alle leerlingen in de 2de graad is er binnen het lessenrooster een klasuur/maatschappelijke vorming & ICT voorzien waar we de tijd nemen om in te gaan op studieplanning en Leren Leren, waar we een leerlingenraad kunnen voorbereiden en een extra boost ICT kunnen geven. Een uur waarin we zorgvuldig de tijd nemen om te reflecteren, te verbinden en in gesprek te gaan met elkaar.

In het 3de jaar (klasuur) worden de volgende thema's ook behandeld: kwaliteiten, vertrouwen en weerbaarheid, sociale vaardigheden.

In het 4de jaar (maatschappelijke vorming & ICT) worden de volgende thema's ook behandeld: diversiteit en inclusie, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3de jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Met een oriënteringsattest C na het tweede leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kies je voor Beeldende Vorming of Audiovisuele Vorming. Indien een vormingsrichting voor jou te theoretisch is en je meer uren in het atelier wil doorbrengen, kan je ook kiezen voor een Beeldende of Audiovisuele Kunst.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):