4e Jaar
Basisvorming
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Kunstgeschiedenis 2
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
ARTISTIEKE VORMING
Beeldende vorming 3
Architecturale vorming 3
Waarnemingstekenen 3
Kunstinitiatie 1

 

Waarvoor kies je?

Beeldende en Architecturale Vorming

Als leerling van de Beeldende en Architecturale Vorming heb je een uitgesproken interesse voor architectuur en hoe die samenhangt met de natuur of met haar leefomgeving. Je scherpt je gevoel voor ruimte en voor verhoudingen aan. Het lukt je om inzicht te verwerven in vakken waarbij je abstract denken wordt aangesproken. Het atelierwerk in deze richting stelt strikte eisen aan nauwkeurigheid en ordelijkheid. Je ontwikkelt dan ook de attitude en het vermogen om je werk hieraan te laten voldoen.

Het omvangrijke theoretische luik, waarbij het accent ligt op wetenschap en wiskunde, schrikt je niet af.

In de ateliers leer je elementen uit de natuur en de architectuur waarnemen en ontleden. In een volgende stap ga je deze elementen voorstellen in een twee- of driedimensionale ruimte. De ‘taal van de lijn’ onderzoek je zowel vanuit de vrije beweging als vanuit een analyserende en geometrische invalshoek.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 4de jaar (2de leerjaar van de 2de graad)

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO of TSO. Je volgde in het derde jaar een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijk en taalkundige basis. Met een oriënteringsattest C na het tweede leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO, moet je overzitten.

 

Wat na de 2de graad?

Gezien het uitgesproken algemeen vormend karakter van deze richting zijn er tijdens of na de tweede graad heel wat mogelijkheden tot heroriëntering naar andere studierichtingen en/of onderwijsvormen.

Als wiskunde en wetenschappen en andere theoretische vakken geen onoverkomelijke hindernissen blijken én je interesse vooral uitgaat naar de vormelijke en architecturale benadering van de kunstvakken, dan kan je je schoolloopbaan voortzetten in een Vormingsrichting. Architecturale Vorming (AVO) kan dan een optie zijn. Ben je eerder taalvaardig én voel je je sterk aangetrokken tot vrijere expressievormen, dan kan Beeldende Vorming (BVO) een logische keuze zijn.

Heb je ondervonden dat het architecturale je toch niet helemaal ligt, of dat je studie-inspanningen niet het verhoopte resultaat opleverden, maar wil je wel een artistieke richting blijven volgen?

Dan kan je de overstap overwegen naar een van onze Kunstenrichtingen: Architecturale en Binnenhuiskunst (ABK), Vrije Beeldende Kunst (VBK) of Toegepaste Beeldende Kunst (TBK) (Illustratie of Textiel). Doe dit niet zonder dat je je vooraf een goed beeld hebt gevormd van die richtingen en hou rekening met een eventueel advies van de klassenraad. Hetzelfde geldt als je een overstap naar de Artistieke Opleiding (ARO) overweegt.

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.

Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):