De naam in de video is de oude benaming van de richting.

3e jaar 4e jaar
Algemene vakken
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Kusntbeschouwing 2 2
Wiskunde 4 4
Funderend leerplan 1 1
ICT Geïntegreerd
MEAV Projectmatig
Artistieke vakken
Kunstvakken 10 10
Weektotaal 35 35

Opgelet! Deze richting is onderdeel van het verplichte laptopproject voor het schooljaar 2021 - 2022. Meer info volgt later op de site, bestellen kan pas in juni. (Ter info: Alle info vind je hier (laptopproject schooljaar 2020-2021))

Waarvoor kies je?

Beeldende en Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Je kiest voor een vormingsrichting wanneer je theoretisch sterk bent. Je krijgt er een breed palet aan taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Je beschikt over een sterke analytische en structurerende geest én een goede studiemethode.

Leerlingen Beeldende en audiovisuele vorming tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn sterk in het visueel-ruimtelijke structureren en creëren. Ze kijken conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden.

Ze verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de audiovisuele en de beeldende kunst. Ze zijn artistiek aangelegd en tonen interesse voor de hedendaagse audiovisuele beeldcultuur, voor fotograferen, het gebruiken van een camera en een geluidsinstallatie, de nieuwste digitale technieken en montage van beeld en geluid.

Dit is een brede artistieke opleiding met een ruime algemene basisvorming.
Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage staan centraal.

Je verkent grondig de hedendaagse audiovisuele beeldcultuur.
Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media.
Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken.
Je verdiept je in de verschillende artistieke stromingen in de geschiedenis van de kunst.

Je leert lees-,  spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal.
Via het maken van eigen werkstukken ontdek je je eigen expressiemogelijkheden.
Tijdens beeldende vorming en waarneming leer je omgaan met kleuren, vlakken, lijnen… en verwerf je inzicht vorm, ruimte en ritme. Je maakt er kennis met verschillende technieken en materialen waarmee je boodschappen of inhouden kan voorstellen.
Je fotografeert, hanteert camera en geluidsinstallatie en de nieuwste digitale technieken.
Je monteert beelden en geluiden …

In KSO-studierichtingen met het achtervoegsel ‘vorming’  ligt de nadruk meer op de algemene vakken dan in de studierichtingen met het achtervoegsel ‘kunsten’.
Je zal je dus niet alleen moeten inzetten voor het leren kennen en leren toepassen van de moderne mediatechnieken, er wordt ook van je verwacht dat je je inzet voor de algemene vakken.
Dit vraagt stiptheid, werkkracht, doorzetting, zelfwerkzaamheid, organisatietalent en een goede studiemethode.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een eerste leerjaar van de tweede graad in het ASO, TSO of KSO moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

In de derde graad kies je voor Beeldende of Audiovisuele Vorming. Indien een vormingsrichting voor jou te theoretisch is en je meer uren in het atelier wil doorbrengen, kan je ook kiezen voor een Beeldende of Audiovisuele* Kunst.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):Instagram:


Facebook:


Bezoek ook de AVV – PAFV! Selectie.