5e jaar
6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Waarnemingstekenen 3 3
Focus
Schilder- & Beeldhouwkunst,
Illustratie & Tekenkunst,
Textielkunst,
Audiovisuele Kunst
8 8
Keuze
Grafiek atelier,
Digitaal atelier,
Ruimtelijk atelier,
2D-atelier
4 4
ALGEMENE VORMING
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 17 17
Artistieke vorming 17 17
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Beeldende Kunst

De algemene theoretische vorming in de Beeldende Kunst (BEKU) is in evenwicht met de specifieke kunst- en kunsthistorische vakken. Dit laat je toe om na het zesde jaar verder te studeren (en dit niet alleen in een kunstopleiding) of eventueel aan de slag te gaan als assistent in de artistieke sector. Dit veronderstelt dus dat je bereid bent om je pijlen niet uitsluitend op de artistieke pool te richten, maar ook je theoretische vakken de nodige aandacht geeft.

De artistieke vorming in de Beeldende Kunst is opgedeeld in een focusatelier (8u) en een keuzeatelier (4u).

Op Sint-Lucas kan je kiezen voor één van de volgende vier focusateliers (8u).

In de optie Schilder- en Beeldhouwkunst leer je jouw mogelijkheden te exploreren in verschillende kunstdisciplines die met de vrije hand worden beoefend en waarin je de vrijheid beleeft om de opdrachten in te vullen met je eigen expressieve en creatieve ideeën. Je laat je niet misleiden door het woordje “vrij”. Vrij betekent niet vrijblijvend!

In de artistieke vorming gaat veel aandacht naar het aanleren van een “métier”. In de oefening schuilt de meester. De taal van lijn, vlak, kleur en vorm leer je begrijpen vanuit waarneming van de natuur en van het menselijk lichaam. Oefenend en explorerend met verschillende technieken en materialen zoek je naar een persoonlijke verwerking. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker, wat in het laatste jaar moet leiden tot een volledig zelfstandig en vakoverschrijdend creëren van een Geïntegreerde Proef (GIP) binnen een opgelegd thema.

Een open maar toch gefocuste kijk om deze mooie wereld rond ons vast te kunnen leggen aan de hand van één van de oudste communicatiemiddelen: TEKENEN. De basis van elke vorm van beeldende creativiteit.

In het focusatelier Illustratie en Tekenkunst staat waarnemen centraal. Graag tekenen is hier een must! We gaan de verbinding aan tussen woord, beeld en verhaal. Tekeningen kunnen een tekst of inhoud versterken, maar kunnen evengoed op zichzelf bestaan.

Je zal op heel veel manieren leren tekenen. We tasten de grenzen af van wat tekenen nu zoal kan inhouden. Je ontwikkelt en onderzoekt artistiek-creatieve technieken en je leert werkmethodes aan om tot beelden te komen.

We doen dit aan de hand van vrije opdrachten waar het experiment steeds voorop staat, waar beelden op zichzelf en niet steeds in functie van iets moeten bestaan.

Je zal ook illustratieve technieken aangeleerd krijgen. Deze opdrachten zullen iets gerichter zijn en staan soms in functie van een ‘product’, zoals een illustratie, een tekening bij een krantenartikel, beelden bij een recept die we dan samen inbinden tot een kookboek …

In het 5de jaar focussen we ons op de tekenkunst. De beelden staan in het begin van dat jaar autonoom. De opdrachten zijn ook afgelijnder. Je leert de basis van de programma’s Indesign en Illustrator, waar je als het ware leert tekenen op de computer. Je leert er bijvoorbeeld schilder- en collage- maar ook enkele ruimtelijke technieken die allemaal in contact staan met de wereld van het tekenen.

In het 6de jaar worden de opdrachten persoonlijker en krijgen de leerlingen meer vrijheid. De opdrachten zullen groter worden en veel meer een creatieve eigenheid en inhoud vragen van de leerling. De interpretatie van beelden wordt belangrijker. De technieken, zowel digitaal als manueel, zullen hier uitgebreider worden toegepast. Zo zal alles mooi samen komen in je persoonlijk GIP-project.

In ons jonge en enthousiaste team vinden we het contact met de leerling. Het creëren van een veilige en gezellige werkplek is heel belangrijk. De wisselwerking met en de verbreding van het gekozen keuzeatelier zal het focusatelier boeiender en intenser maken.

In het focusatelier Audiovisuele Kunst experimenteer je met de mogelijkheden in de audiovisuele kunsten. Met behulp van analoge en digitale technieken onderzoek je stapsgewijs de verschillende fases die nodig zijn om een stilstaand of bewegend werk te verkrijgen.  

Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken binnen zowel foto, video en audio en de mix van die verschillende media. 

Je breidt tijdens het atelier je eigen audiovisuele expressiemogelijkheden verder uit aan de hand van info, actie en reflectie. In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP).

In de optie Textielkunst kies je ervoor om vanuit de wereld van de mode en het textielontwerp je kunstzinnige creativiteit te ontwikkelen. Niet de draagbaarheid van wat je ontwerpt, primeert, maar wel het idee van lijn, kleur en vorm dat je tot expressie wil brengen.

In de Artistieke Vorming krijg je niet alleen de kans om je waarnemingsvermogen en je kunstzinnige en technische vaardigheden verder te ontwikkelen, maar ook om die te integreren in je eigen creaties. De kennis van materialen en van het menselijk lichaam is onmisbaar in deze opleiding. Je leert er kunst te plaatsen in een historisch en belevingskader.

Er wordt steeds vanuit een overkoepelend jaarthema gewerkt om de artistieke basisvaardigheden aan te leren. Doorheen het schooljaar leer je verschillende technieken waarmee je je op een artistieke en creatieve manier kan uitdrukken. Dit doen we aan de hand van enerzijds gestructureerde maar ook vrijere opdrachten.

De afdeling bevindt zich in het artistieke veld tussen mode, textiel, kunst en creatie. Je leert er een heel intens creatieproces doorlopen waarbij je kennismaakt met de diverse mogelijkheden om zelf het jaarthema te interpreteren. Tijdens jouw persoonlijke zoektocht vind je inspiratie in beeld, kleur, textuur, motieven, kunst en modische ontwerpen.

In het 5de jaar leer je dit proces te doorlopen a.d.h.v. concrete opdrachten. In het 6de jaar ben je klaar om meer vrijheid te krijgen en je eigen artistiek proces te doorlopen. Het zelfstandig creëren krijgt in het laatste jaar een hoogtepunt in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP).

Naast één van deze vier focusateliers maak je bovendien een keuze uit één van de vier keuzeateliers.

Je maakt de keuze voor het focus- en het keuzeatelier voor de volledige graad. Elk keuzeatelier is combineerbaar en toepasbaar bij elk focusatelier. Er is één uitzondering: het focusatelier Audiovisuele Kunst kan niet gecombineerd worden met het digitaal keuzeatelier.

Meer informatie kan je op deze pagina vinden.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Beeldende heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder

 • autonome vormgever,
 • grafisch ontwerp,
 • juweelontwerp
 • edelsmeedkunst
 • mode
 • textielontwerp
 • vrije kunsten
 • theaterkostuum
 • grafische en digitale media
 • multimedia en communicatietechnologie
 • beeldende vormgeving
 • conservatie- en restauratie
 • ...

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde)
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde)
 • kunstwetenschappen
 • productdesign
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • pedagogie
 • ...

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):