5e jaar
optie Talen
5e jaar
optie Wiskunde
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Kunstbeleving 1 1
Waarnemingstekenen 3 3
Focus
Vormstudie
3 3
Kleur & Compositie 3 3
LAB-44 - 1
ALGEMENE VORMING
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 3 2
Wiskunde 4 5
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - -
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming 22 21
Artistieke vorming 12 13
WEEKTOTAAL 34 34
Lessenrooster 6de jaar
6e jaar
optie Talen
6e jaar
optie Wiskunde
ARTISTIEKE VORMING
Kunstbeschouwing 2 2
Kunstbeleving 1 1
Waarnemingstekenen 3 3
Focus
Vormstudie
3 3
Kleur & Compositie 3 3
ALGEMENE VORMING
Nederlands 4 4
Frans 3 2
Engels 3 2
Wiskunde 3 5
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Maatschappelijke en economische vorming 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
LAB-44 - -
Algemene vorming 22 22
Artistieke vorming 12 12
WEEKTOTAAL 34 34

Deze afdeling is onderdeel van het laptopproject voor het schooljaar 2023 - 2024.

Waarvoor kies je?

Beeldende Vorming

Als je kiest voor Beeldende Vorming (BEVO) wil je de laatste jaren van het middelbaar onderwijs je blikveld verruimen, zowel op theoretisch als op artistiek vlak. Je hebt tekentalent, je wil aan de slag met je creativiteit en je voelt je sterk aangetrokken tot beeldende taal.

De basisvorming biedt je een heel brede opleiding met een onmiskenbaar accent op taalvakken zonder de positief-wetenschappelijke pool te verwaarlozen. Zowel via de kunstgeschiedenis als via de persoonlijke kunstbeleving train je jezelf in je ethisch en esthetisch waarnemen. In de Beeldende Vorming kan je kiezen voor een talen- of een wiskunde optie.

In de artistieke vakken leer je compositie, kleur en vorm tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken. Je maakt kennis met de expressiemogelijkheden van verschillende materialen en technieken. In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP) waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Beeldende heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder

 • autonome vormgever,
 • grafisch ontwerp,
 • juweelontwerp
 • edelsmeedkunst
 • mode
 • textielontwerp
 • vrije kunsten
 • theaterkostuum
 • grafische en digitale media
 • multimedia en communicatietechnologie
 • beeldende vormgeving
 • conservatie- en restauratie
 • ...

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde)
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde)
 • kunstwetenschappen
 • productdesign
 • productontwikkeling
 • sociaal werk
 • pedagogie
 • ...

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):