Deze lessentabel geldt enkel voor de leerlingen in het 6de jaar tijdens het schooljaar 23-24. Voor de leerlingen in het gemoderniseerde 5de jaar zijn er nieuwe lessentabellen die binnenkort online staan.

6e jaar
ARTISTIEKE VORMING
Beeldende vorming (vormstudie, kleur, compositie) 6
Waarnemingstekenen 3
Kunstinitiatie 1
ALGEMENE VAKKEN
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Kunstgeschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Algemene vakken 25
Artistieke vorming 10
WEEKTOTAAL 35

Waarvoor kies je?

Beeldende Vorming

Als je kiest voor Beeldende Vorming, wil je de laatste jaren van het middelbaar onderwijs je blikveld verruimen zowel op theoretisch als op artistiek vlak. Je hebt tekentalent, je wil aan de slag met je creativiteit en je voelt je sterk aangetrokken tot beeldende taal.

De basisvorming biedt je een heel brede opleiding met een onmiskenbaar accent op taalvakken zonder de positief-wetenschappelijke pool te miskennen. Zowel via de kunstgeschiedenis als via de persoonlijke kunstbeleving train je jezelf in je ethisch en esthetisch waarnemen.

In de artistieke vakken leer je compositie, kleur en vorm tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken. Je maakt kennis met de expressiemogelijkheden van verschillende materialen en technieken. In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP) waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Bij voorkeur heb je in de tweede graad een richting gevolgd met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

Wat na de 3de graad?

Gezien het grote algemeen vormend karakter van deze richting kan je in principe vrij kiezen voor verderzetting van je opleiding via professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit. Vanuit de vooropleiding die je aan onze school genoten hebt, zou je volgende mogelijkheden in overweging kunnen nemen:

  • Cultuur- en menswetenschappen
  • Vrije kunsten
  • Beeldende kunst
  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):