Hoe worden de schoolboeken aangekocht?

De school werkt samen met een extern boekenfonds, nl. IDDINK. Je ontvangt bij inschrijving meer informatie over het bestellen van de schoolboeken.

Voor wie niet over een internetaansluiting beschikt bestaat de mogelijkheid om op school boeken te bestellen tijdens de openingsuren in de vakantieperiode.

D.w.z. van 1 juli t.e.m. 7 juli en vanaf 16 augustus t.e.m. 31 augustus tussen 9u00 en 12u00 en van 14u00 tot 17u00.

De eigen schoolcursussen worden niet langer via IDDINK geregeld, maar via de maandelijkse schoolfactuur. Door het kopiëren in eigen beheer te nemen, zal de boekenfactuur in september minderen en spreiden we de kopieerkosten over het volledige schooljaar.