Moet ik op voorhand teken/kunstmateriaal aankopen voor de lessen op school?

Je hoeft op voorhand geen tekenmateriaal aan te kopen. Na inschrijving kan je een basispakket bestellen (verschillend per afdeling). Deze lijst bezorg je vóór 3 juli aan de procure (winkeltje op school of via procure@lucasgent.be) met betaling van een voorschot van 20%. Je pakket zal dan in de procure klaarstaan op de dag van je motivatiegesprek.

Overig materiaal kan je het ganse jaar door verkrijgen aan voordelige prijzen in onze procure. Betaling gebeurt bij voorkeur met de bankkaart.