Wat moet er gebeuren bij een afwezigheid?

Verwittig STEEDS de school wanneer je afwezig bent.

Ben je meerderjarig, dan mag je zelf de school verwittigen.

Ben je minderjarig dan verwittigen je ouders de school. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht met een door de ouders geschreven en getekende verantwoording.

Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee, vóór het eerste lesuur. Zo niet worden je ouders opgebeld. Indien de afwezigheid telefonisch wordt gemeld, moet deze achteraf ook steeds schriftelijk worden bevestigd. Elke afwezigheid moet achteraf schriftelijk worden bevestigd via een doktersattest of met een ziektebriefje uit de agenda (4 per schooljaar).