Welke documenten moet ik meebrengen als ik me wil inschrijven?

Het is voor elke inschrijving heel belangrijk dat de school een kopie heeft van de eindbeslissing van de klassenraad waarop staat welk oriënteringsattest je hebt behaald. Heb je deze kopie niet bij, gelieve deze te bezorgen aan het secretariaat van zodra je die hebt. De gegevens van je identiteitskaart worden rechtstreeks ingelezen in de computer. Heb je deze niet bij, dan laat je ze achteraf zo vlug mogelijk inlezen op het secretariaat.

Heeft je vorige school originele attesten en getuigschriften meegegeven, dan dien je deze in op het secretariaat, ten laatste begin september. Indien je geen documenten hebt ontvangen, nemen wij contact op met je vorige school.