Welke documenten zijn er nodig bij een inschrijving?

Bij inschrijving zal er naar je rijksregisternummer gevraagd worden. Dit nummer kan je vinden op de keerzijde van je identiteitskaart.
Het is voor elke inschrijving heel belangrijk dat de school een kopie heeft van de eindbeslissing van de klassenraad waarop staat welk oriënteringsattest er werd behaald. Gelieve dit attest te bezorgen aan het secretariaat via secretariaat@lucasgent.be van zodra je die hebt.
Heeft je vorige school originele attesten en getuigschriften meegegeven, dan dien je deze in op het secretariaat, ten laatste begin september. Indien je geen documenten hebt ontvangen, nemen wij contact op met je vorige school.