Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag? U kan hier een antwoord zoeken:


Hieronder vindt u een antwoord op de veel gestelde vragen:

ICT

De link naar de Smartschool van onze school staat onderaan de website.

Het is ook mogelijk om via deze link de Smartschool te bereiken.

Categorieën: ICT

Via de nieuwsberichten op onze website houden we u op de hoogte van verschillende onderwerpen. Deze nieuwsberichten gaan over onze opendeurdag, inschrijvingen en algemeen schoolnieuws.

Als u het schoolnieuws direct in uw mailbox wilt ontvangen, kan u zich inschrijven voor het schoolnieuws aan de rechterzijde van de website.

Categorieën: ICT, Secretariaat

Onze school maakt gebruik van een Office365 omgeving. De digitale lessen gaan door in onze Microsoft Teams omgeving.

Categorieën: ICT

Alle communicatie verloopt via Smartschool. We willen u vragen om Smartschool regelmatig te checken zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op school.

Als u problemen ondervindt met de co-account van uw zoon en/of dochter, mag u gerust de school contacteren zodat onze ICT-dienst u verder kan helpen.

Categorieën: ICT, Secretariaat

In alle afdelingen van het 3de jaar én in 4de en 5de AVV, 5 TBKi en 5 ABK zijn alle leerlingen verplicht een laptop via de school aan te kopen. Hiervoor werken we samen met SignPost.

Door middel van een huurkoopsysteem willen we dat elke leerling kan beschikken over een kwalitatief hoogstaand toestel, voorzien van alle nodige software, aan een aanvaardbare prijs en met de nodige service.

Intekenen op het laptopproject kan vanaf juni 21. Alle nodige info vind je op de website van de school. De bestelling moet ten laatste gebeuren op 15 augustus 2021 indien u de laptop tijdig wilt ontvangen.

Meer informatie en details omtrent de laptops zijn te vinden op de ICT pagina.

Categorieën: ICT

Wilt u het laatste nieuws van de school volgen over de inschrijvingen, speciale regelingen en ander interessant schoolnieuws? Dan kunt u zich inschrijven op de schoolnieuwsbrief. Dit kan u door uw mailadres achter te laten in het vakje aan de rechterkant van de website met als titel: Volg het schoolnieuws d.m.v. e-mail.

Categorieën: ICT, Secretariaat

Ons schoolplatform voor Smartschool is: https://khsl.smartschool.be/

Categorieën: ICT

Als je problemen ondervindt waardoor je de lessen niet kan volgen op een correcte manier, kan je altijd terecht bij de ICT-dienst van de school.

Tijdens elke speeltijd is er een mogelijkheid om in de ICT-bureau van de school langs te gaan waar een ICT-medewerker van de school aanwezig is om je verder te helpen met je ICT-problemen of vragen.

Het is ook mogelijk om de ICT-dienst te bereiken van de groep “ICT” in Smartschool. Op deze manier wordt er direct een mailtje gestuurd naar alle ICT-collega’s.

Categorieën: ICT

Inschrijving

Voor de lessen lichamelijke opvoeding zorg je voor degelijke sportschoenen en een turnbroek. Elke leerling is verplicht een turn-T-shirt van de school te kopen. De eerste aankoop wordt geregeld via de schoolrekening en wordt klassikaal verdeeld op de eerste schooldag.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat
Vorming Kunsten
D-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad verder studeert. Je kiest voor een professionele of academische bachelor, meestal is dit binnen het domein van beeldende kunsten (zie onderwijskiezer.be)
 
D/A-finaliteit
d.w.z. dat je na de 3de graad kiest om ofwel naar de arbeidsmarkt te gaan ofwel om verder te studeren (professionele of academische bachelor / HBO5, …). In principe is KSO steeds doorstroom en zullen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vrij beperkt zijn en zullen de leerlingen meestal verder studeren. 
Conceptuele benadering van de doelen
Abstract theoretisch 
Vanuit concrete en praktische invalshoek werken aan de doelen – eenvoudige structuren
Praktisch theoretisch
4 of 5 uur wiskunde 3 uur wiskunde
3 uur natuurwetenschappen
1 uur natuurwetenschappen (2 uur in 4de jaar)
3 uur Frans 2 uur Frans
De andere theorievakken hebben een zelfde aantal uren maar de inhouden zijn / aanpak is
- Abstracter
- Conceptueler
- Diepgaandere basisvorming
Bv. toepassen / zelf stappenplan opstellen / ideeën en concepten zelf ontwikkelen
 
 
- Minder abstract, concreter
- Meer in een context en toegepaster
- Basisvorming
Bv. herkennen / stappenplan gebruiken / … 
11 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt eigen ideeën en bedenkt originele concepten. Vanuit verbeeldingskracht en diepgaand theoretisch onderzoek werk je aan verschillende oplossingen tijdens artistiek-creatieve processen. Aparte modules (architectuur / beeld / audiovisueel) met cross-over
15 uur kunstvakken
 
Je ontwikkelt je eigen ideeën bij specifieke, concrete en afgebakende opdrachten en leert een artistiek-creatief proces toepassen vanuit verbeeldingskracht en vakdeskudige.
 
Geïntegreerde aanpak van de atelier
Categorieën: Inschrijving

Er is geen instapproef maar wel een motivatiegesprek.

Als school kiezen we ervoor om met de leerlingen in gesprek te gaan vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar. Elke nieuwe leerling wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met een aantal leerkrachten van hun afdeling. In deze gesprekken wordt gepeild naar de motivatie en verwachtingen van de leerling. De motivatiegesprekken hebben plaats tijdens de laatste (volle) week van de zomervakantie.

Dit motivatiegesprek is niet bindend. Een leerling wordt niet geweigerd op basis van het motivatiegesprek maar kan eventueel geheroriënteerd worden.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Het is voor elke inschrijving heel belangrijk dat de school een kopie heeft van de eindbeslissing van de klassenraad waarop staat welk oriënteringsattest je hebt behaald. Heb je deze kopie niet bij, gelieve deze te bezorgen aan het secretariaat van zodra je die hebt. De gegevens van je identiteitskaart worden rechtstreeks ingelezen in de computer. Heb je deze niet bij, dan laat je ze achteraf zo vlug mogelijk inlezen op het secretariaat.

Heeft je vorige school originele attesten en getuigschriften meegegeven, dan dien je deze ten laatste begin september in op het secretariaat. Indien je geen documenten hebt ontvangen, nemen wij contact op met je vorige school.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Helaas is het niet mogelijk om mensen zoals gebruikelijk rond te leiden door de huidige coronamaatregelen. We voorzien in juni enkele woensdagnamiddagen waarop u coronaproof een toelichting kunt aanvragen ter plaatse. Volg de aankondiging hiervoor op onze nieuwspagina. Schrijf ook in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

In de e-mail die u ontvangen hebt na het inschrijven, vindt u een link naar heel wat informatie. Op deze link staat ook een brief over de boeken met de schoolcode.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Met de huidige coronamaatregelen zijn fysieke inschrijvingen nog niet mogelijk. Voor inschrijvingen en de procedure er rond verwijzen we u graag door naar onze inschrijvingspagina.

Categorieën: Inschrijving

U kan uw zoon/dochter inschrijven via onze inschrijvingsmodule die u kan terugvinden op onze inschrijvingspagina. Na het klikken op de link naar de inschrijvingsmodule krijgt u volgend scherm te zien:

Alleen het laatste dropdown menu is van belang. In dit dropdown menu kiest u de richting waar u uw zoon/dochter wilt voor inschrijven. Let goed op dat de geboortedatum overeenkomt met het rijksregisternummer.

Daarna wordt u doorgestuurd naar een formulier waarin u alle gegevens kan invullen. Alle gegevens die aangeduid staan met een *’tje zijn verplichte invulvelden.

Na het invullen van dit formulier zal u een mail met verdere instructies ontvangen.

Bij vragen of problemen, mag u gerust contact met de school opnemen met de gegevens die u vindt op onze contactpagina.

Categorieën: Inschrijving

Secretariaat

De schoolkalender staat op de schoolkalender pagina en staat afgedrukt in de planagenda. Op de kalender vind je alle data van rapporten, oudercontacten, werkstudie, leerlingenraad, schoolraad, projectdagen, reflectiedagen, pedagogische studiedag, vakanties, proclamatie, openkunstschooldag, … terug.

Categorieën: Secretariaat

Je hoeft op voorhand geen tekenmateriaal aan te kopen. Na inschrijving kan je een basispakket bestellen (verschillend per afdeling). Deze lijst bezorg je voor 3 juli aan de procure (winkeltje op school / via procure@lucasgent.be) met betaling van een voorschot van 20%. Je pakket zal dan in de procure klaarstaan op de dag van je motivatiegesprek.

Overig materiaal kan je het ganse jaar door verkrijgen aan voordelige prijzen in onze procure. Betaling gebeurt bij voorkeur met de bankkaart.

Categorieën: Secretariaat

De school werkt samen met een extern boekenfonds, nl. IDDINK. Je ontvangt bij inschrijving meer informatie over het bestellen van de schoolboeken.

Voor wie niet over een internetaansluiting beschikt bestaat de mogelijkheid om op school boeken te bestellen tijdens de openingsuren in de vakantieperiode.

D.w.z. van 1 juli t.e.m. 7 juli en vanaf 16 augustus t.e.m. 31 augustus tussen 9u00 en 12u00 en van 14u00 tot 17u00.

De eigen schoolcursussen worden niet langer via IDDINK geregeld, maar via de maandelijkse schoolfactuur. Door het kopiëren in eigen beheer te nemen, zal de boekenfactuur in september minderen en spreiden we de kopieerkosten over het volledige schooljaar.

Categorieën: Secretariaat

Voor de lessen lichamelijke opvoeding zorg je voor degelijke sportschoenen en een turnbroek. Elke leerling is verplicht een turn-T-shirt van de school te kopen. De eerste aankoop wordt geregeld via de schoolrekening en wordt klassikaal verdeeld op de eerste schooldag.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Via de nieuwsberichten op onze website houden we u op de hoogte van verschillende onderwerpen. Deze nieuwsberichten gaan over onze opendeurdag, inschrijvingen en algemeen schoolnieuws.

Als u het schoolnieuws direct in uw mailbox wilt ontvangen, kan u zich inschrijven voor het schoolnieuws aan de rechterzijde van de website.

Categorieën: ICT, Secretariaat

Als u geen antwoord op uw vraag vindt op onze website of in deze “Veel Gestelde Vragen”, mag u gerust contact met onze school opnemen. We helpen u graag verder!

Categorieën: Secretariaat

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht met een door de ouders geschreven en getekende verantwoording.

Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee, vóór het eerste lesuur. Zo niet worden je ouders opgebeld. Indien de afwezigheid telefonisch wordt gemeld, moet deze achteraf ook steeds schriftelijk worden bevestigd. Elke afwezigheid moet achteraf schriftelijk worden bevestigd. Dit via doktersattest of met een ziektebriefje uit de agenda (4 per schooljaar).

Categorieën: Secretariaat

Ben je te laat, dan ga je naar de klas en daar wordt door de leerkracht een L vermeld in het aanwezigheidsregister. Ben je zonder reden te laat, dan blijf je diezelfde dag een half uur na op school.

Categorieën: Secretariaat

Er is geen instapproef maar wel een motivatiegesprek.

Als school kiezen we ervoor om met de leerlingen in gesprek te gaan vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar. Elke nieuwe leerling wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met een aantal leerkrachten van hun afdeling. In deze gesprekken wordt gepeild naar de motivatie en verwachtingen van de leerling. De motivatiegesprekken hebben plaats tijdens de laatste (volle) week van de zomervakantie.

Dit motivatiegesprek is niet bindend. Een leerling wordt niet geweigerd op basis van het motivatiegesprek maar kan eventueel geheroriënteerd worden.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Het is voor elke inschrijving heel belangrijk dat de school een kopie heeft van de eindbeslissing van de klassenraad waarop staat welk oriënteringsattest je hebt behaald. Heb je deze kopie niet bij, gelieve deze te bezorgen aan het secretariaat van zodra je die hebt. De gegevens van je identiteitskaart worden rechtstreeks ingelezen in de computer. Heb je deze niet bij, dan laat je ze achteraf zo vlug mogelijk inlezen op het secretariaat.

Heeft je vorige school originele attesten en getuigschriften meegegeven, dan dien je deze ten laatste begin september in op het secretariaat. Indien je geen documenten hebt ontvangen, nemen wij contact op met je vorige school.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

Alle communicatie verloopt via Smartschool. We willen u vragen om Smartschool regelmatig te checken zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op school.

Als u problemen ondervindt met de co-account van uw zoon en/of dochter, mag u gerust de school contacteren zodat onze ICT-dienst u verder kan helpen.

Categorieën: ICT, Secretariaat

Nee, er is geen mogelijkheid om een (warme) maaltijd op school aan te kopen. Er is een microgolf voorzien om eten op te warmen. Je kan zowel binnen als buiten eten.

Categorieën: Secretariaat

De lessenroosters / uurroosters van elke richting zijn te vinden op de informatiepagina van de richtingen onder het introductiefilmpje.

De eigenlijke lessenrooster van een klas staat op Smartschool onder “Schoolagenda”.

Categorieën: Secretariaat

We werken samen met internaat De La Salle

Categorieën: Secretariaat

Wilt u het laatste nieuws van de school volgen over de inschrijvingen, speciale regelingen en ander interessant schoolnieuws? Dan kunt u zich inschrijven op de schoolnieuwsbrief. Dit kan u door uw mailadres achter te laten in het vakje aan de rechterkant van de website met als titel: Volg het schoolnieuws d.m.v. e-mail.

Categorieën: ICT, Secretariaat

Helaas is het niet mogelijk om mensen zoals gebruikelijk rond te leiden door de huidige coronamaatregelen. We voorzien in juni enkele woensdagnamiddagen waarop u coronaproof een toelichting kunt aanvragen ter plaatse. Volg de aankondiging hiervoor op onze nieuwspagina. Schrijf ook in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat

In de e-mail die u ontvangen hebt na het inschrijven, vindt u een link naar heel wat informatie. Op deze link staat ook een brief over de boeken met de schoolcode.

Categorieën: Inschrijving, Secretariaat