Op de Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent zetten we de laatste jaren steeds meer in op digitaal onderwijs. Samen met onze partners willen we nog verder groeien en mee-evolueren met de steeds meer gedigitaliseerde maatschappij.

Op dit moment hebben we al heel wat bereikt: volledige draadloze dekking over de gehele school, laptopproject, printen van op elke locatie en één login voor alle platformen.

De partners waarmee we samenwerken om dit te realiseren zijn: Microsoft, Signpost, Smartschool

Laptopproject

Op onze school is een laptop verplicht. We bieden hiervoor een huur-/koop-formule aan.

Informeer bij onze ICT-afdeling voor de voorwaarden.

De leerling ontvangt vanaf 1 september een loginbrief in drie delen. Het eerste deel is voor de leerling zelf en het 2de en 3de deel dient om de co-accounts van de ouders te activeren. En via deze gegevens kan je toegang verkrijgen tot de portalen.

Aanbod

We gebruiken op school: Academic Software, Adobe CC, AutoCad, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, Smartschool…

Academic Software

ICT krijgt een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs. Naast de hardware (computers, laptops, tablets) is werken met de meest recente software cruciaal, zowel voor de school, de leerkracht als de leerling. Het is trouwens belangrijk dat iedereen exact dezelfde software gebruikt, zowel in de les als thuis. Zo kunnen de leerlingen efficiënt verder werken aan hun taken en voorbereidingen. De school heeft daarom beslist om samen te werken met Academic Software. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om zowel thuis als op de school steeds over de laatste, legale software te kunnen beschikken. Elke leerling krijgt zo een pak legale software en educatieve pakketten ter beschikking die ze thuis kunnen installeren via www.academicsoftware.eu.

Software

  • Microsoft Windows 11 Pro
  • Microsoft 365 Pro Plus
  • Microsoft OneDrive

Vakspecifieke ondersteunde software

  • Adobe Creative Cloud
  • AutoCAD

Communicatie

  • Smartschool
  • Microsoft Teams

We gebruiken op school een bedrijfsportaal waar deze software ook kan gedownload worden.

Smartschool

Smartschool is een digitaal leerplatform waarmee leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar in contact staan over alles wat met de school te maken heeft. Het biedt vele mogelijkheden voor zowel ouders als voor leerlingen. Denk maar aan de digitale schoolagenda raadplegen, de rapporten opvolgen, de organisatie van oudercontacten, raadplegen van brieven en lesmateriaal…

Ouders ontvangen een co-account waardoor ze alle informatie op Smartschool kunnen raadplegen zonder de account van hun zoon of dochter te moeten gebruiken. Je kan dit eenvoudig en snel doen door gebruik te maken van de gratis Smartschool app (AndroidiOS) via je smartphone, je tablet of door te surfen naar khsl.smartschool.be. (Dit is ook het “smartschool platform” in de app)

Microsoft 365

Ze krijgen onbeperkte toegang tot de (online) apps van Microsoft via het portaal van Microsoft 365. Het hele Officepakket kan op verschillende toestellen geïnstalleerd worden.

Leerlingen krijgen een eigen e-mailadres en opslagruimte in hun persoonlijke OneDrive. Alle software, lesmateriaal en documenten zijn zowel thuis als op school permanent beschikbaar.

Lees meer: https://www.microsoft.com/nl-be/education/products/office

Webprinting

Op school hebben we voor de leerlingen drie kopieermachines ter beschikking waardoor ze op school kunnen afdrukken, ook opdrachten die ze thuis al klaarzetten voor af te drukken.

Ondersteuning voor iedereen

Ook via ICT werken wij mee aan een goede zorg voor uw kind. Zo werken we met de dyslexiesoftware Sprint in de klas en tijdens examens. Bij langdurige afwezigheid kunnen we digitaal thuisonderwijs verzorgen via Microsoft Teams.

Voor langdurige zieke leerlingen is er ook een mogelijkheid om lessen te volgen via Bednet.

Indien je thuis niet over de nodige ICT-middelen beschikt, kan je altijd contact opnemen met leerlingbegeleiding@lucasgent.be.

Helpdesk

Voor al jullie problemen kunnen jullie steeds terecht bij de ICT-dienst van de school. Zo organiseren we elke middagpauze een laptopbalie. Deze laptopbalie gaat door in het bureau van de ICT-medewerkers.

Richtlijnen