Inschrijvingen

Wanneer en hoe?

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de inschrijvingen afgelopen. Nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn mogelijk vanaf maandag 15 april 2024 om 9 uur. Dit zal online mogelijk zijn via onze site. Verder info volgt.

Vragen?

Neem hiervoor contact op met het secretariaat:

Voorwaarden?

Voor een minderjarige leerling gebeurt de inschrijving indien je ouders akkoord gaan met het opvoedingsproject, het schoolreglement en een engagementsverklaring. Op eigen houtje inschrijven, kan dus niet.

Bij een inschrijving heb je nodig:

  • Je identiteitskaart
  • Een gefotokopieerde eindbeslissing van de delibererende klassenraad van het huidige schooljaar zodra deze beschikbaar is eind juni.

Duur van de inschrijving?

Een inschrijving in onze school geldt in principe voor de volledige schoolloopbaan. Je bent automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar op voorwaarde dat jouw ouders dit via een studiekeuzeformulier kenbaar maken aan de school.

Meer informatie?

Wens je meer informatie over de werking van onze school? Dan kan je dit vinden in onze infobrochure voor nieuwe leerlingen.