Inschrijvingen

Wanneer en hoe?

Voor het schooljaar 2023-2024 kan je vanaf maandag 17 april 2023 om 9.00u. online inschrijven. Opgelet, dit is enkel voor NIEUWE leerlingen.

Bij het inschrijven van je kind wordt de volgorde van aanmelding gevolgd. Je ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving (via opgegeven mailadres). Die ontvang je na maximaal 4 werkdagen. Indien een afdeling volzet verklaard is, wordt je kind automatisch op een wachtlijst geplaatst. Je krijgt dan het bericht ‘niet-gerealiseerde inschrijving’. Mochten er nadien plaatsen vrijkomen (vb. na de deliberaties in juni), wordt de wachtlijst verder afgewerkt.

Vragen?

Neem hiervoor contact op met het secretariaat:

Voorwaarden?

Voor een minderjarige leerling gebeurt de inschrijving indien je ouders akkoord gaan met het opvoedingsproject, het schoolreglement en een engagementsverklaring. Op eigen houtje inschrijven, kan dus niet.

Bij een inschrijving heb je nodig:

  • Je identiteitskaart
  • Een gefotokopieerde eindbeslissing van de delibererende klassenraad van het huidige schooljaar van zodra deze beschikbaar is eind juni.

Duur van de inschrijving?

Een inschrijving in onze school geldt in principe voor de volledige schoolloopbaan. Je bent automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar op voorwaarde dat jouw ouders dit via een studiekeuzeformulier kenbaar maken aan de school.

Meer informatie?

Wens je meer informatie over de werking van onze school? Dan kan je dit vinden in onze infobrochure voor nieuwe leerlingen.