Schoolkosten

Visie

Als Lasalliaanse school behoort het tot ons DNA om aandacht te schenken aan leerlingen die opgroeien in een financieel kwetsbare situatie. We willen er dan ook op toezien dat het succes van een onderwijsloopbaan niet afhangt van de financiële ruggengraat van het gezin waarin een jongere opgroeit. Onderwijs is immers een recht voor ieder kind! 

Wij zijn er ons van bewust dat de kosten in een kunsthumaniora wel eens hoog kunnen oplopen. Daarom willen we alle ouders bij de inschrijving zo volledig mogelijk informeren over de organisatie van de schoolkosten en de mogelijkheden tot betaling. 

De werkgroep Solidariteit legt de focus op de link tussen sociale ongelijkheid en onderwijs. Via pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen maken we dat onderwerp bespreekbaar voor het hele lerarenkorps. Daarnaast overlegt de werkgroep ook met de verschillende vakgroepen om betaalbaar onderwijs mogelijk te maken. Zo wordt er zoveel mogelijk gewerkt met recyclagemateriaal, werd een materiaallijst aangelegd en wordt de verplichte laptop aangeboden d.m.v. een leasingsysteem met uitgebreide garanties.  

Boeken

De school werkt samen met een extern boekenfonds, namelijk IDDINK. Je ontvangt bij inschrijving meer informatie over het bestellen van de schoolboeken.

Voor wie niet over een internetaansluiting beschikt, bestaat de mogelijkheid om schoolboeken te bestellen tijdens de openingsuren in de vakantieperiode, van 1 juli t.e.m. 6 juli en vanaf 16 augustus t.e.m. 31 augustus tussen 09.00 u. en 16.00 u. 

De eigen schoolcursussen worden via de maandelijkse schoolfactuur verrekend. Door het kopiëren in eigen beheer te nemen, zal de boekenfactuur in september minderen en spreiden we de kopieerkosten over het volledige schooljaar. 

De kosten van het boekenpakket verschillen van afdeling tot afdeling.  

Rekenmachine

Het grafische rekenmachine (TI-84plus) zal enkel nog gebruikt worden in het 6de jaar.

Voor leerlingen van het 3de, 4de  jaar  en 5de jaar wordt gebruik gemaakt van een laptop (de nodige software is voorzien op de laptops van het laptopproject) om het nodige rekenkundige werk en de grafische toepassingen te analyseren. 

Basispakket

Je hoeft op voorhand geen tekenmateriaal aan te kopen. Na inschrijving kan je een basispakket bestellen. Dit is verschillend per afdeling. Jouw bestellijst bezorg je voor 30 juni aan de procure, ons schoolwinkeltje. Je doet dit via procure@lucasgent.be, en betaalt een voorschot. Jouw pakket zal vervolgens in de procure klaarstaan op de eerste schooldag en wordt meegegeven na betaling van het saldo. Je kan betalen met de bankkaart of op voorhand via overschrijving (wij aanvaarden geen Visa of Mastercard). Het materiaal dat je later nodig hebt, kan je het volledige jaar door verkrijgen aan voordelige prijzen in onze procure. Betaling gebeurt enkel met de bankkaart, op school kan niet meer met cash geld betaald worden. 

Het basispakket bedraagt maximaal 250 euro per afdeling.  

Laptopproject

In alle afdelingen van het derde, vierde en vijfde jaar zijn alle leerlingen verplicht een laptop via de school aan te kopen. Hiervoor werken we samen met Signpost

Door middel van een huurkoopsysteem willen we dat elke leerling kan beschikken over een kwalitatief hoogstaand toestel, voorzien van alle nodige software, aan een aanvaardbare prijs en met de nodige service. 

Intekenen op het laptopproject kan vanaf mei 2023. Alle nodige info vind je op de website van de school. De bestelling moet ten laatste gebeuren op 15 juli 2023 indien je de laptop tijdig wilt ontvangen. 

De volledige infobrochure en prijzen vind je op onze site www.lucasgent.be 

De volledige infobrochure, link naar de webshop en prijzen vind je op de ICT pagina.

Turnkledij

Je hebt de mogelijkheid op school een kluisje te huren om je materiaal in op te bergen. Je betaalt hiervoor per schooljaar €20 huurgeld en een waarborg van €20 die je op het einde van het schooljaar terugkrijgt indien je kluisje onbeschadigd is. Een degelijk hangslot dien je zelf mee te brengen of kan je verkrijgen bij de procure. De huur en waarborg van het kluisje worden via een aparte factuur verrekend. De kluisjes worden in het begin van het schooljaar verdeeld. 

Kluisjes

Je hebt de mogelijkheid op school een kluisje te huren om je materiaal op te bergen. Je betaalt hiervoor een huurgeld van € 20 per schooljaar en een waarborg van € 20 die je op het einde van het schooljaar terugkrijgt indien je kluisje en slot onbeschadigd is. De huur en waarborg van het kluisje worden via de schoolfactuur verrekend. De kluisjes worden in het begin van het schooljaar verdeeld.

Abonnement trein-tram

Ben je nog geen 18 jaar, dan heb je voor De Lijn of NMBS geen bewijs van inschrijving nodig om een schoolabonnement te verkrijgen. Ben je meerderjarig, dan kan je een bewijs verkrijgen op het secretariaat. 

Schoolrekening

De kostenraming is opgemaakt op basis van het voorbije schooljaar en vind je terug op onze website en wordt ook meegeven bij het begin van het schooljaar.

Daarin worden de kosten opgenomen voor uitstappen, sportdagen, projectdagen, kopieën, Academic Software, workshops, meerdaagse schooluitstappen, klassikaal materiaal, digitale handboeken, …

Maandelijks wordt er via domiciliëring een voorschot van 45 euro betaald op de eindfactuur. Dit bedrag verschilt per graad.

Op het einde van het kalender (december)- en schooljaar (juni) wordt er telkens een definitieve slotfactuur gemaakt en worden de meer- of minkosten verrekend. De schoolfacturatie loopt van oktober tot juni (voor de 6des is dit t.e.m. mei). Als ouder kan je op het einde van het schooljaar vrijblijvend een bijdrage schenken aan het solidariteitsfonds.

Het voorschot op de schoolrekening bedraagt:

  • tweede en derde graad =                          45 euro per maand

In de derde graad is er een aparte voorschotfactuur van 600 euro voor de eindreis. Leerlingen van het 5de jaar stappen automatisch in het spaarsysteem voor hun eindejaarsreis. De voorschotfactuur bedraagt 35 euro per maand via domiciliëring. Je kan er ook voor kiezen om het totaalbedrag (600 euro) in één keer te betalen. Dit gebeurt in juni van het 5de jaar (320 euro) en in december van het 6de jaar (280 euro). Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de eindreis. Kan je toch niet mee op eindreis, dan dien je contact op te nemen met de directie. Verdere inlichtingen worden verstrekt in de omzendbrief bij het begin van het schooljaar.

Als er praktische vragen of problemen zijn i.v.m. schoolkosten, kan je altijd contact opnemen met Sarah Colemans via rekeningen@lucasgent.be.

Telefonisch kan je de school ook bereiken op 09/224 08 76.

6.