Schoolkosten

Visie

Als Lasalliaanse school zit het in ons DNA oog te hebben voor leerlingen die opgroeien in een financieel moeilijke situatie. We willen er dan ook op toezien dat het succes van een onderwijsloopbaan niet afhangt van de financiële ruggengraat van het gezin waarin een jongere opgroeit. Onderwijs is immers voor ieder kind een recht!

Wij zijn ons ervan bewust dat de kosten in een kunsthumaniora kunnen oplopen. Daarom willen we alle ouders bij de inschrijving zo volledig mogelijk informeren over de organisatie van de schoolkosten en de mogelijkheden tot betaling. De werkgroep Solidariteit legt de focus op de link tussen sociale ongelijkheid en onderwijs. Via pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen maken we dat onderwerp bespreekbaar voor het hele lerarenkorps.

Daarnaast overlegt de werkgroep ook met de verschillende vakgroepen om betaalbaar onderwijs mogelijk te maken. Zo wordt er zoveel mogelijk gewerkt met recyclagemateriaal, werd een materiaallijst aangelegd en wordt de verplichte laptop aangeboden d.m.v. een leasingsysteem met uitgebreide garantie

Boeken

De school werkt samen met een extern boekenfonds, namelijk IDDINK. Je ontvangt bij inschrijving meer informatie over het bestellen van de schoolboeken.

Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan de schoolboeken bestellen op school tijdens de openingsuren in de vakantieperiode, van 1 juli t.e.m. 6 juli en vanaf 16 augustus t.e.m. 31 augustus tussen 9.00 u. en 16.00 u.

De eigen schoolcursussen worden via de maandelijkse schoolrekening verrekend. Door het kopiëren in eigen beheer te nemen, zal de boekenfactuur in september lager uitvallen en spreiden we de kopieerkosten over het volledige schooljaar.

De kosten van het boekenpakket verschillen van afdeling tot afdeling.

Rekenmachine

Het grafische rekenmachine (TI-84plus) zal enkel nog gebruikt worden in het 6de jaar.

Voor leerlingen van het 3de, 4de jaar en 5de jaar wordt gebruik gemaakt van een laptop (de nodige software is voorzien op de laptops van het laptopproject) om het nodige rekenkundige werk en de grafische toepassingen te analyseren. 

Basispakket

Je hoeft op voorhand geen tekenmateriaal aan te kopen. Na inschrijving kan je een basispakket bestellen. Dit verschilt per afdeling. Je bestellijst bezorg je vóór 30 juni aan de procure, ons schoolwinkeltje. Je doet dit via procure@lucasgent.be, en betaalt een voorschot. Jouw pakket zal vervolgens op de eerste schooldag in de procure klaarstaan en wordt na betaling meegegeven. Je kan betalen met de bankkaart of op voorhand via overschrijving (wij aanvaarden geen Visa of Mastercard). Het materiaal dat je later op het schooljaar nodig hebt, kan je steeds verkrijgen aan voordelige prijzen. Betalen kan enkel met de bankkaart, cash wordt niet meer aanvaard.

We streven naar een maximum van 250 euro per afdeling voor het basispakket.

Laptopproject

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn alle leerlingen van alle afdelingen van het 3de , 4de en 5de jaar verplicht een laptop via de school aan te kopen. Hiervoor werken we samen met Signpost

Door middel van een huurkoopsysteem willen we dat elke leerling kan beschikken over een kwalitatief hoogstaand toestel, voorzien van alle nodige software, aan een aanvaardbare prijs én met de nodige service.

Intekenen op het laptopproject kan vanaf mei 2023. Indien je de laptop tijdig wilt ontvangen moet de bestelling ten laatste gebeuren op 15 juli 2023.

De volledige infobrochure en prijzen vind je op onze website (lucasgent.be/ict-23-24).

Turnkledij

Voor de lessen lichamelijke opvoeding zorg je voor degelijke sportschoenen en een turnbroek. Elke leerling is verplicht een T-shirt van de school aan te kopen. De betaling wordt geregeld via de schoolrekening. Het T-shirt wordt uitgedeeld op de eerste schooldag.

Kluisjes

Je kan een kluisje huren om je materiaal in op te bergen. Je betaalt hiervoor 20 euro huurgeld per schooljaar en een waarborg van 20 euro die je op het einde van het schooljaar terugkrijgt indien je kluisje onbeschadigd is. Een degelijk hangslot breng je zelf mee. De huur en waarborg van het kluisje worden via een aparte factuur verrekend. De kluisjes worden in het begin van het schooljaar verdeeld.

Abonnement trein-tram

Ben je nog geen 18 jaar, dan heb je voor De Lijn of NMBS geen bewijs van inschrijving nodig om een schoolabonnement te verkrijgen. Ben je meerderjarig, dan kan je een bewijs verkrijgen op het secretariaat. 

Schoolrekening

De kostenraming is opgemaakt op basis van het voorbije schooljaar en vind je hieronder terug en wordt ook meegeven bij het begin van het schooljaar.

Daarin worden de kosten opgenomen voor uitstappen, sportdagen, projectdagen, kopieën, Academic Software, workshops, meerdaagse schooluitstappen, klassikaal materiaal, digitale handboeken, …

Maandelijks wordt via domiciliëring een voorschot van 45 euro op de eindfactuur betaald.

Op het einde van het kalenderjaar (december) en schooljaar (juni) wordt er telkens een definitieve slotfactuur opgemaakt en worden de meer- of minkosten verrekend. De schoolfacturatie loopt van oktober tot juni (voor de 6des is dit t.e.m. mei). Als ouder kan je op het einde van het schooljaar vrijblijvend een bijdrage schenken aan het solidariteitsfonds.

Het voorschot op de schoolrekening bedraagt:

  • tweede graad =                          45 euro per maand
  • derde graad =                          45 euro per maand (+35 euro voor eindreis)

In de 3de graad is er een aparte voorschotfactuur van 600 euro voor de eindreis. Leerlingen van het 5de jaar stappen automatisch in het spaarsysteem voor hun eindejaarsreis. De voorschotfactuur bedraagt 35 euro per maand via domiciliëring. Je kan er ook voor kiezen om het totaalbedrag (600 euro) in één keer te betalen. Dit gebeurt in juni van het 5de jaar (320 euro) en in december van het 6de jaar (280 euro). Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de eindreis. Kan je toch niet mee op eindreis, dan dien je contact op te nemen met de directie. Verdere inlichtingen worden verstrekt in de omzendbrief bij het begin van het schooljaar.

Als er praktische vragen zijn i.v.m. schoolkosten, kan je altijd contact opnemen met Sarah Colemans via rekeningen@lucasgent.be.

Als er moeilijkheden zijn om de schoolrekening te betalen, kan je altijd contact opnemen met Sandy Buyse via buyse.sandy@lucasgent.be.

Telefonisch kan je de school ook bereiken op 09/224.08.76.

Hieronder staat de kostenraming voor deze school: