Schoolkosten

Boeken

De school werkt samen met een extern boekenfonds, namelijk IDDINK. Je ontvangt bij inschrijving meer informatie over het bestellen van de schoolboeken.

Voor wie niet over een internetaansluiting beschikt bestaat de mogelijkheid om op school boeken te bestellen tijdens de openingsuren in de vakantieperiode.

De eigen schoolcursussen worden via de maandelijkse schoolfactuur verrekend bij de kopiekosten. Door het kopiëren in eigen beheer te nemen, zal de boekenfactuur in september minderen en spreiden we de kopieerkosten over het volledige schooljaar.

 

Rekenmachine

Via IDDINK kan de grafische rekenmachine (TI-84plus) aan een voordelig tarief aangekocht worden. Deze rekenmachine is pas verplicht vanaf het 4de jaar. Tweedehands toestellen of oudere versies kunnen ook gebruikt worden.

 

Basispakket

Je hoeft op voorhand geen tekenmateriaal aan te kopen. Bij inschrijving kan je een basispakket bestellen (verschillend per afdeling). Deze lijst bezorg je tot 3 juli aan de procure (winkeltje op school) met betaling van het voorschot of mailen naar procure@lucasgent.be. Je pakket kan je dan afhalen op de eerste schooldag mits betaling via Bancontact van het saldo. Overig materiaal kan je het hele jaar door verkrijgen aan voordelige prijzen in onze Procure. Betaling gebeurt met de bankkaart.

 

Laptopproject

In de tweede graad en in de afdelingen AVV (3de graad), TBKi en ABK zijn alle leerlingen verplicht een laptop via de school aan te kopen. Hiervoor werken we samen met Signpost. Door middel van een huurkoopsysteem willen we dat elke leerling kan beschikken over een kwalitatief hoogstaand toestel, voorzien van alle nodige software, aan een aanvaardbare prijs en met de nodige service. Intekenen op het laptopproject kan vanaf 15 juni 2022 via de webshop.

Bestel de laptop vóór 15 juli 2022 om er zeker van te zijn dat het het toestel geleverd zal worden op 1 september 2022.

De volledige infobrochure, link naar de webshop en prijzen vind je op de ICT pagina.

 

Turnkledij

Voor de lessen lichamelijke opvoeding zorg je voor degelijke sportschoenen en een turnbroek. Elke leerling is verplicht een turn-T-shirt van de school te kopen. De eerste aankoop wordt geregeld via de schoolrekening en wordt klassikaal verdeeld op de eerste schooldag. Nadien kan je deze aankopen in de Procure voor € 10.

 

Kluisjes

Je hebt de mogelijkheid op school een kluisje te huren om je materiaal op te bergen. Je betaalt hiervoor een huurgeld van € 20 per schooljaar en een waarborg van € 20 die je op het einde van het schooljaar terugkrijgt indien je kluisje en slot onbeschadigd is. De huur en waarborg van het kluisje worden via de schoolfactuur verrekend. De kluisjes worden in het begin van het schooljaar verdeeld.

 

Abonnement trein-tram

Ben je nog geen 18 jaar, dan heb je voor De Lijn of de NMBS geen bewijs van inschrijving nodig om een schoolabonnement te verkrijgen. Ben je meerderjarig dan kan je een bewijs verkrijgen op het secretariaat.

 

Schoolrekening

Bij inschrijving krijg je een kostenraming op basis van het voorbije schooljaar. Daarin worden de kosten opgenomen voor de agenda, uitstappen, sportdagen, projectdagen, kopies, Academic Software, workshops, meerdaagse schooluitstappen, … Maandelijks wordt er via domiciliëring een voorschot betaald op de eindfactuur. Dit bedrag verschilt per graad. Op het einde van het schooljaar wordt een definitieve slotfactuur gemaakt en worden de meer- of minkosten verrekend. De schoolfacturatie loopt van oktober tot juni (voor de 6des is dit tot en met mei). Als ouder kan je op het einde van het schooljaar vrijblijvend een bijdrage schenken aan het solidariteitsfonds.

Leerlingen van het vijfde stappen automatisch in het spaarsysteem voor hun eindejaarsreis. Verdere inlichtingen worden verstrekt in de omzendbrief bij het begin van het schooljaar. Indien je hiermee niet akkoord gaat, breng je de school op de hoogte.

Het voorschot op de schoolrekening bedraagt:

  • tweede graad = 40 euro per maand
  • derde graad = 80 euro (= 40 euro algemene kosten + 40 euro voor de eindreis)

Mochten er nog praktische vragen of problemen zijn i.v.m. schoolkosten, kan u altijd contact opnemen met Sarah Colemans via rekeningen@lucasgent.be. Ook bij onze leerlingenbegeleiding Sigrid Van Rentergem (vanrentergem.sigrid@lucasgent.be / buyse.sandy@lucasgent.be) kan u terecht voor vragen. Telefonisch kan u de school ook bereiken op 09/224.08.76.

Visie

Als Lasalliaanse school behoort het tot ons DNA om aandacht te schenken aan leerlingen die opgroeien in een financieel kwetsbare situatie. We willen er dan ook op toezien dat het succes van een onderwijsloopbaan niet afhangt van de financiële ruggengraat van het gezin waarin een jongere opgroeit. Onderwijs is toch een recht voor ieder kind!

Wij zijn er ons van bewust dat de kosten in een kunsthumaniora wel eens hoog kunnen oplopen. Daarom willen we alle ouders al van bij inschrijving zo volledig mogelijk informeren over de organisatie van de schoolkosten en de mogelijkheden tot betaling.

De werkgroep Solidariteit legt de focus op de link tussen sociale ongelijkheid en onderwijs. Via pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen maken we dat onderwerp bespreekbaar voor het hele lerarenkorps. Daarnaast overlegt de werkgroep ook met de verschillende vakgroepen om betaalbaar onderwijs mogelijk te maken. Zo wordt er zoveel mogelijk gewerkt met recyclagemateriaal, werd een materiaallijst aangelegd en wordt de verplichte laptop aangeboden d.m.v. een leasingsysteem met uitgebreide garanties. Op onze verlanglijst voor de komende jaren staat o.a. het opzetten van een tweedehandsaanbod voor bepaalde materialen en het verder uitbouwen van een solidariteitsfonds.