Wat moet er gebeuren bij een afwezigheid?

Wat moet er gebeuren bij een afwezigheid?

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht met een door de ouders geschreven en getekende verantwoording.

Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee, vóór het eerste lesuur. Zo niet worden je ouders opgebeld. Indien de afwezigheid telefonisch wordt gemeld, moet deze achteraf ook steeds schriftelijk worden bevestigd. Elke afwezigheid moet achteraf schriftelijk worden bevestigd. Dit via doktersattest of met een ziektebriefje uit de agenda (4 per schooljaar).

Categorieën: Secretariaat