5e Jaar 6e Jaar
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 2
Natuurwetenschappen 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Kunstgeschiedenis 2 2
ARTISTIEKE VORMING
Vrije beeldende vorming (Schilderkunst, Tekenkunst, Grafiek, Beeldhouwkunst) 11 12
Kunstinitiatie 1 1
Waarnemingstekenen 3 3

 

Waarvoor kies je?

Vrije Beeldende Kunst

In de Vrije Beeldende Kunst zoek je een leerschool om je mogelijkheden te exploreren in verschillende kunstdisciplines die met de vrije hand beoefend worden en waarin je tevens de vrijheid beleeft om de opdrachten in te vullen met je eigen expressieve en creatieve ideeën. Je laat je niet misleiden door het woordje “vrij”. Vrij betekent niet vrijblijvend!

De algemene theoretische vorming staat in evenwicht met de specifieke kunst- en kunsthistorische vakken. Dit laat je toe om de keuzemogelijkheden in het voortgezet onderwijs breder te houden dan enkel kunstopleidingen. Het veronderstelt anderzijds ook dat je bereid moet zijn om je pijlen niet uitsluitend op de artistieke pool te richten en ook je theoretische vakken aandacht te geven.

In de artistieke vorming gaat veel aandacht naar het aanleren van “métier”. In de oefening schuilt de meester. De taal van lijn, vlak, kleur en vorm leer je begrijpen vanuit waarneming van de natuur en van het menselijk lichaam. Oefenend en explorerend met verschillende technieken en materialen zoek je naar een persoonlijke verwerking. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker, wat moet leiden tot een volledig zelfstandig en vakoverschrijdend creëren van een Geïntegreerde Proef (GIP) binnen een opgelegd thema in het laatste jaar.

 

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

 

Wat na de 3de graad?

De studierichting is niet beroepsgericht en beoogt dus geen professionele vorming. Het diploma secundair onderwijs geeft je de kans om door te stromen naar een bacheloropleiding zowel op professioneel als academisch niveau. Belangrijk bij je keuze is een realistische kijk op je leermogelijkheden en een gefundeerde motivatie.

Gezien je vooropleiding zou je volgende mogelijkheden kunnen overwegen:

  • Professionele Bachelor
   • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: Vrije Kunsten, Driedimensionale Vormgeving, Beeldende Kunst, Mode, Theatervormgeving, Audiovisuele Kunst.
   • in de studiegebieden onderwijs en sociaal-agogisch werk
  • Academische Bachelor en Master aan de hogescholen
   • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: zowel vrije als toegepaste kunsten

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.


Werken van de leerlingen (enkele willekeurige werken worden getoond, klik op een afbeelding om meer werken te zien):